Commissie Stad & Omgeving

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Beheer openbare Ruimte
 • Milieu & Geluid
 • Duurzaamheid
 • Evenementenbeleid
 • Recreatie en Toerisme
 • Omgevingswet
 • Verkeer & Infrastructuur
 • Economie en arbeidsmarkt
 • Grondexploitaties
 • Afval
 • Monumentenzorg
 • Vastgoed

Een onderwerp bespreken met Harderwijk Anders?

Als je iets wilt delen of bespreken met onze fractie, neem dan contact met ons op via het formulier op deze pagina. We kunnen dan samen bekijken of het handig is om even te bellen, een e-mail te sturen of een afspraak te maken.

Wat is commissie Stad & Omgeving?

Vóórdat onderwerpen in de gemeenteraad worden besproken, worden ze eerst behandeld in een commissievergadering. Deze vergaderingen zijn er om politiek gevoelige, ingewikkelde, of uitgebreide onderwerpen voor te bespreken. Tijdens de commissiebijeenkomsten wordt uitsluitend extra informatie over het onderwerp verzameld, en er wordt nog geen definitief besluit genomen.

Na de behandeling in de commissie geven de partijen aan of het onderwerp voldoende besproken is om een besluit te kunnen nemen, of dat er nog meer discussie nodig is. De uiteindelijke politieke debatten en besluitvorming vinden plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Wil je een commissievergadering Stad & Omgeving bijwonen?

Ook dat kan, want het is een openbare vergadering. Je kunt vanaf de tribune in de raadzaal in het Huis van de Stad meekijken of online via www.harderwijk.nl/vergaderingen. Mensen kunnen zich ook aanmelden om iets belangrijks te melden over een onderwerp dat op de agenda staat. Om je aan te melden kun je mailen naar: griffie@harderwijk.nl.

 

Archief

Tot en met augustus 2023 werden de werkzaamheden uitgevoerd binnen drie domeinen. Informatie die in die periode is gepubliceerd, is beschikbaar op de archiefpagina's.

CONTACT - COMMISSIE STAD & OMGEVING

Stel hieronder je vraag, iets wat je ons wil laten weten of je mening over een bepaald politiek onderwerp die je met ons willen delen

Onze interne voorzitter van deze commissie (Christel van der Stouw) zal zo spoedig mogelijk hierover contact met je opnemen.

  HA nieuws - Stad & Omgeving


  De Harderwijkse Boomfeestdag 2023

  8 maart 2023

  Tijdens ‘De Harderwijkse Boomfeestdag’ op woensdag 8 maart hebben ruim 300 leerlingen van 14 basisscholen (uit Harderwijk en Hierden) met een schop in de hand en de schoenen onder de modder meer dan 180 bomen geplant.  Samen met heel veel andere vrijwilligers van o.a. De Hortus, medewerkers van de gemeente Harderwijk, vertegenwoordigers van de Popschool…

  Lees verder

  Renovatiemogelijkheden Mess

  3 maart 2023

  Op donderdagavond 23 februari 2023 brachten de raadsleden Christel, Tim en Bert een bezoek aan de Mess, gevestigd in het oude Mess gebouw op de voormalige legerbasis Kranenburg Noord. Dit pand was vroeger in gebruik als recreatie/bar gebouw voor officieren en onder-officieren.  Het pand heeft voor Harderwijk historische waarde. Op uitnodiging van Gemeente Harderwijk en…

  Lees verder

  Besluiten raadsvergadering 16 februari 2023

  18 februari 2023

  Donderdag 16 februari kwam de gemeenteraad van Harderwijk bijeen om een aantal besluiten te nemen. Bij de start van de vergadering werd een minuut stilte gehouden om in gedachten bij de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te zijn. En ook bij alle mensen die hulp verlenen en de vrienden en familie van…

  Lees verder

  Informatieavond Van der Valk Hotel Harderwijk

  16 februari 2023

  Hotel Van der Valk heeft plannen om in de toekomst uit te breiden met een extra pand. Doelstelling is extra kamers te realiseren om zowel de zakelijke- als leisuredoelgroep nog beter te kunnen bedienen. Maandag 6 februari werden raadsleden uitgenodigd voor een informatieavond. Vanuit Harderwijk Anders waren aanwezig: Rianne Kooijenga, Tessa Pullen en Christel van…

  Lees verder

  Eerste rondleiding nieuwe zwembad De Sypel

  15 februari 2023

  Vandaag hebben we als raadsleden alvast een eerste rondleiding gehad door het nieuwe zwembad dat 25 maart officieel geopend wordt. We hebben ons destijds flink ingespannen voor de speelelementen in het zwembad. Het resultaat mag er zijn 😍 We verklappen nog niet helemaal hoe het eruit ziet, die eer is aan Sportcomplex de Sypel! Harderwijk en Hierden: hier mogen…

  Lees verder
  Fractievoorzitter aan het woord

  Eindelijk weer een stap in het afvaldossier

  7 februari 2023

  Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 zijn er diverse besluiten genomen. We vertellen je er graag meer over: ✅ Uitvoering PMD (Platic, Metaal en Drankenkartons) pilot✅ Hoogbouwvisie Harderwijk inclusief ‘plus’ varianten✅ Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan buitengebied – Het Verscholen Dorp✅ Beleidsnotitie gemeentelijke monumenten❌ Motie landelijk vuurwerkverbod✅ Motie alcoholvergunning De Roef Uitvoering Pilot PMD (Platic, Metaal…

  Lees verder