01 juli 2023

Gewoon PMD in de wijk inleveren

We moeten ons restafval verminderen en dat begint bij bewustwording. Afval goed scheiden helpt daar flink bij.

Wie afgelopen jaar PMD (plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drinkpakken) al naar de mileustraat bracht weet hoe groot deze afvalstroom is. We hoorden van inwoners terug hoe verbaasd zij waren over de hoeveelheid. Dat heeft effect op je koopgedrag als consument. 

In onze gemeente scheiden we ons afval al op vele manieren. PMD had daar slechts 1 inleverpunt voor, aan het milieupark. Harderwijk Anders is blij dat vandaag een pilot van 6 maanden start, met 8 extra inleverpunten.

* Dorpshuis Hierden, Dorpshuisweg 9
* Plan Frankrijk, Krommekamp 115 
* Winkelcentrum Stadsdennen, P.C. Hooftplein
* Winkelcentrum Tweelingstad, Nassaulaan
* Winkelcentrum Drielanden, Tonselsedreef
* Winkelcentrum Stadsweiden, Achterste Wei 
* Friesegracht, Selhorsthof 
* Winkelcentrum Zeebuurt, Knardijk
* Milieupark, Daltonstraat

Via de PMD-pilot wil gemeente Harderwijk onderzoeken wat de voorkeur is van haar inwoners. Of we scheiden zelf PMD vooraf (bronscheiding), of we gooien het bij het restafval en laten het scheiden over aan de afvalverwerker (nascheiding).

Schrik niet als de containers na 22 december worden weggehaald. De uitkomsten van de pilot bepalen hoe we verder gaan met ons afvalbeleid.  

Meer informatie vind je hier: https://www.afvalharderwijk.nl/pmd-pilot

jumbo_pmd
Harderwijk Anders