Moties en Amendementen

Wat is een motie?

Een motie in een gemeenteraad is een schriftelijk voorstel dat wordt ingediend tijdens een raadsvergadering. Het bevat vaak een verzoek of een opdracht van de gemeenteraad aan het college. Iedere partij kan moties indienen en de gemeenteraad stemt over een motie. Een aangenomen motie is geen verplichting voor het college maar het college moet heel overtuigende redenen hebben om een motie niet uit te voeren. Voorbeelden van moties in een gemeenteraad kunnen zijn: een motie om een nieuw beleid te ondersteunen, een motie om een bepaald project te starten, of een motie om de bezorgdheid over een lokale kwestie uit te drukken.

Wat is een amendement?

De gemeenteraad kan een door het college voorgesteld besluit wijzigen door een amendement aan te nemen. Een amendement verandert het (voorgenomen) besluit direct. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op de tekst, het budget of andere relevante punten van het voorstel. Het wijzigingsvoorstel (amendement) wordt na indiening in stemming gebracht en wordt bij een meerderheid aangenomen.

Moties en/of amendementen ingediend door Harderwijk Anders 2022 - 2026

Op deze pagina vind je een overzicht van de moties die zijn voorgesteld door Harderwijk Anders, zowel als initiatiefnemer als mede-indiener.

15-02-2024 | Motie Jeugd en Jongeren, het perspectief van de toekomst | Unaniem aangenomen
15-02-2024 | Amendement Locatiekeuze openbaar toegangkelijk toilet De Wijde Wellen | unaniem aangenomen
07-12-2023 | Amendement De vervuiler betaalt | Voor: 11 (HA, SGP) | Tegen: 18 (D66, CU, GL, CDA, PvdA, VVD, GB)
07-12-2023 | Motie Geboortebos Harderwijk | Voor: 26 (SGP, D66, HA, CU, GL, PvdA, CDA, VVD) | Tegen: 3 (GB)
09-11-2023 | Amendement Sturen op concrete resultaten van het woonfonds | Voor: 26 (GB, SGP, HA, D66, CU, CDA, GL, PvdA) | Tegen: 3 (VVD)
09-11-2023 | Motie Woonfonds – grondaankopen | Voor: 18 (PvdA, GL, CDA, HA, D66) | Tegen: 11 (VVD, CU, GB, SGP)
09-11-2023 | Motie meer collectieve woonvormen voor eigen inwoners | Unaniem aangenomen
09-11-2023 | Amendement Aanscherping kaders duurzaamheidsfonds | Voor: 26 (GB, SGP, HA, D66, CDA, CU, GL, PvdA) | Tegen: 3 (VVD)
09-11-2023 | Motie Aanpak minimumloon | Unaniem aangenomen
09-11-2023 | Motie Nieuw evenementenbeleid | Unaniem aangenomen
09-11-2023 | Motie Heerlijk Harderwijk | Unaniem aangenomen
12-10-2023 | Amendement Parkvilla Vervolg | Voor: 10 (HA) Tegen 18 (SGP, D66, CU, CDA, PvdA, VVD)
12-10-2023 | Motie Put a ring on it | Unaniem aangenomen
12-10-2023 | Motie Verjaardagsbericht voor 18-jarigen | | Unaniem aangenomen
06-07-2023 | Motie Grip op de toekomst | Voor: 24 (D66, HA, CU, GL, PvdA, CDA, VVD, SGP) Tegen: 3 (GB)
06-07-2023 | Motie prestatieafspraken | | Unaniem aangenomen
06-07-2023 | Amendement Kranenburg | Voor: 11 (GP, HA, PvdA, GL) Tegen: 15 (GB, D66, CU, CDA, VVD)
29-06-2023 | Amendement Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD NOG | | Unaniem aangenomen
29-06-2023 | Amendement Budgetsubsidie exploïtatie De Roef | Voor: 25 (CDA, HA, D66, CU, PvdA, GL, GB) Tegen: 4 (VVD, SGP)
01-06-2023 | Amendement Bewust Verlichten | Voor:24 (SGP, D66, HA, CU, GL, PvdA, CDA, VVD) Tegen: 3 (GB)
01-06-2023 | Amendement Gemeenschappelijke Regeling VNOG | Unaniem aangenomen
20-04-2023 | Lopende subsidies | Voor: 13 (HA, PvdA, GL) Tegen: 16 (VVD, CDA, GB, SGP, D66, CU)
20-04-2023 | Prestatieplicht | Voor: 10 (HA) Tegen: 19 (GB, SGP, D66, CU, CDA, GL, PvdA, VVD)
20-04-2023 | Koppeling integrale school speelvoorzieningen aan integraal huisvestingsplan | Voor: 22 (VVD, CDA, PvdA, HA, D66, SGP) Tegen: 7 (GB, CU)
20-04-2023 | Amendement Nieuwbouw Morgen College | Unaniem aangenomen
20-04-2023 | Motie Nieuwbouw Morgen College | Voor: 16 (VVD, GB, SGP, HA) Tegen: 12 (D66, CU, PvdA, CDA)
30-03-2023 | Motie Nieuw Weiburg - Parkeerregulering | Unaniem aangenomen
09-03-2023 | Amendement Preventie & Handhavingsplan 2022-2025 - mixdranken | Voor: 18 (GB, D66, SGP, HA, VVD) Tegen: 9 (CU, CDA, PvdA)
09-03-2023 | Amendement Preventie & Handhavingsplan 2022-2025 - doorschenken | Voor: 16 (SGP, GB, HA, VVD) Tegen: 11 (D66, CU, CDA, PvdA)
09-03-2023 | Motie preventie alcoholgebruik onder jongeren tot en met 24 jaar | Voor: 19 (VVD, CDA, HA, SGP, GB) Tegen: 8 (D66, CU, PvdA)
09-03-2023 | Amendement Zonne-energie voor energieneutraal de Sypel | Unaniem aangenomen
09-03-2023 | Motie Ontmoetingsmarkt senioren | Unaniem aangenomen
09-03-2023 | Motie In werkingstelling verdiepingsslag en opstellen uitvoeringsagenda | Unaniem aangenomen
16-02-2023 | Motie Hulp aan slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië | Unaniem aangenomen
16-02-2023 | Amendement VvgB Omgevingswet | Unaniem aangenomen
16-02-2023 | Motie Verklaring van geen Bedenkingen Omgevingswet | Voor: 14 ( HA, VVD, SGP) Tegen: 15 (GB, D66, CU, CDA, PvdA, GL)
26-01-2023 | Amendement PMD-pilot | Voor:19 (CDA, CU, HA, D66, SGP) Tegen:9 (VVD, GB, GL, PvdA)
26-01-2023 | Motie PMD-pilot | Voor: 22 (GL, PvdA, CU, CDA, D66, SGP) Tegen: 6 (GB, VVD)
22-12-2022 | Motie Positie Parkvilla | Voor: 18 (HA, PvdA, GL, SGP, GB, VVD) Tegen: 9 (CDA, CU, D66)
22-12-2022 | Motie Hoogte Parkvilla | Voor: 23 (HA, GB, VVD, SGP, PvdA, D66, CU) Tegen: 4 (CDA, GL)
22-12-2022 | Amendement havengelden historische schepen en woonboten | Voor: 12 (HA, GB) Tegen: 15 (D66, SGP, VVD, CU, CDA, PvdA, GL)
22-12-2022 | Motie Inventarisatie historische schepen en vrijstelling havengelden | Unaniem aangenomen
22-12-2022 | Motie starterslening | Unaniem aangemomen
10-11-2022 | Amendement Begroting 23-26 | Voor: 15 (VVD, HA, GB, SGP) Tegen: 12 (PvdA, GL, CDA, CU, D66)
10-11-2022 | Motie Energietoeslag 2.0 | Unaniem aangenomen
03-11-2022 | Amendement Verdiepingsslag Buitengebied Hierden | Voor: 19 (GB, SGP, HA, PvdA, GL, VVD) Tegen: 8 (CDA, CU, D66)
03-11-2022 | Motie Woonvisie Eendengebied | Voor: 20 (GB, SGP, PvdA, HA, D66, VVD) Tegen: 7 (CU, CDA)
03-11-2022 | Motie Verdiepingsslag | Unaniem aangenomen
03-11-2022 | Motie Groot onderhoud Buitenplaats Scouting Harderwijk | Unaniem aangenomen
15-09-2022 | Motie Doordecentralisatie | motie aangehouden
15-09-2022 | Motie Opvang vluchtelingen | Voor: 21 (D66, HA, CU, GL, PvdA, CDA, SGP) Tegen: 5 (VVD, GB)
15-09-2022 | Motie Stikstof | Voor: 16 (GB, SGP, HA, VVD, GL) Tegen: 10 (D66, CDA, PvdA, CU)
25-08-2022 | Amendement Beleid inpassing zonnepanelen | Voor: 22 (SGP, GB, D66, HA, VVD, CDA) Tegen: 6 (CU, GL, PvdA)
25-08-2022 | Amendement Aankoop Parkweg 3 | Voor: 25 (GB, D66, HA, CU, CDA, VVD) Tegen: 3 (PvdA, GL, SGP)
25-08-2022 | Amendement Havengelden | Voor: 24 (HA, CDA, D66, PvdA, GL, SGP, GB, VVD) Tegen: 4 (CU)
25-08-2022 | Amendement Sportprofessionals betrekken | Unaniem aangenomen
25-08-2022 | Motie vrijlating giften | Unaniem aangenomen
25-08-2022 | Motie vreemd procedure marktlocatie Weekmarkt binnenstad | Unaniem aangenomen
12-05-2022 | Motie Vraag naar Angela | Unaniem aangenomen
21-04-2022 | Motie Koopzondag | Voor: 15 (VVD, GL, HA, D66) Tegen: 13 (SGP, GB, CU, CDA, PvdA)
21-04-2022 | Motie Nul op de meter op Lorentz in 2030 | Unaniem aangenomen
21-04-2022 | Motie Havengelden | Unaniem aangenomen
07-03-2022 | Motie Naheffing afvalstoffenheffing | Unaniem aangenomen

 

17-02-2022 | Amendement Gebiedsagenda EHZ, raadsvertegenwoordiging Bestuursplatform | Voor: 8 (HA, PvdA, GB, D66) Tegen: 16 (GL, SGP, CU, CDA)
17-02-2022 | Motie Gebiedsagenda EHZ – Gezamenlijke raadscommissie | Unaniem aangenomen
17-02-2022 | Motie Gebiedsagenda EHZ - Duurzaamheid | Voor: 19 (HA, CU, CDA, D66, PvdA, GL, GB, SGP) Tegen: 5 (VVD)
17-02-2022 | Motie Gebiedsagenda EHZ - Volume afspraken woningbouw | Voor: 9 (VVD, HA) Tegen: 15 (CU, CDA, D66, PvdA, GB, GL, SGP)
17-02-2022 | Motie In iedere wijk een inclusieve speeltuin | Unaniem aangenomen
17-02-2022 | Motie Adviescommissie Lokale Inclusie agenda | Voor: 17 (D66, HA, VVD, PvdA, GB, CDA) Tegen: 7 (CU, GL, SGP)
17-02-2022 | Motie Verheldering financiële stromen afval | Unaniem aangenomen
17-02-2022 | Motie Openingstijden milieupark | Voor: 12 (HA, PvdA, CDA, GB, SGP) Tegen: 12 (D66, VVD, CU, GL)
17-02-2022 | Motie Duurzame Evenementen Harderwijk Deel 2 | Voor: 6 (HA, D66, GL) Tegen: 18