Gewoon Harderwijk Anders

Harderwijk Anders is een lokale politieke partij, daardoor onafhankelijk en ongebonden.

Anders - Samen - Duurzaam

Wij zijn er voor alle inwoners van Harderwijk en Hierden, ongeacht hun opleiding, inkomen, afkomst, seksuele voorkeur en al die andere kenmerken waarop wij van elkaar kunnen verschillen. Harderwijk Anders is onafhankelijk en ongebonden.

Anders - Samen - Duurzaam

Harderwijk zijn wij samen, als gemeente, dorp, wijk en buurt.

Anders - Samen - Duurzaam

Harderwijk Anders wil deze planeet zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generaties. In deze traditionele betekenis van het woord zijn wij een duurzame partij.

Wij zijn ook voorstander van een duurzame overheid. Dat is voor ons een gemeente Harderwijk die betrouwbaar is en waar je als inwoner op kunt rekenen.

Een duurzame gemeente is voor ons ook een dienstbare gemeente. Het is een gemeente die haar dienstverlening regelmatig en goed evalueert. En die echt luistert naar wat inwoners vinden en willen, en daar ook zoveel als mogelijk naar handelt.