Schriftelijke vragen

Datum

Onderwerp

Fractie(s)

Antwoord aanwezig?

20-11-2023 Inventarisatie projecten 80 jaar vrijheid - Nederlands-Indië Harderwijk Anders Nee
06-10-2023 Dag van de Witte Stok Harderwijk Anders Lees antwoord
26-09-2023 Aanpassing Vitringasingel ivm weekmarkt Harderwijk Anders Lees antwoord
21-09-2023 Pilot menstruatieproducten Harderwijk Anders | PvdA | GroenLinks | D66 | SGP Lees antwoord
04-09-2023 Scenariostudie Landstede op Kranenburg Harderwijk Anders Lees antwoord
26-06-2023 Barbecues in de openbare ruimte Harderwijk Anders Lees antwoord
26-06-2023 Lidmaatschap M50 Harderwijk Anders Lees antwoord
03-05-2023 Nieuwbouw Morgen College Harderwijk Anders Lees antwoord
31-03-2023 Hanzejaar 2023 Harderwijk Anders Lees antwoord
26-01-2023 kansen om woningbouw te versnellen Harderwijk Anders Lees antwoord
23-01-2023 Uitvoeringskosten energietoeslag Harderwijk Anders Lees antwoord
23-01-2023 Ontwikkeling subsidiebeleid Harderwijk Anders Lees antwoord
17-01-2023 Windpark Horst en Telgt Harderwijk Anders Lees antwoord
21-12-2022 Voortgang ontwikkeling windmolens in relatie tot Wespendief D66 | Harderwijk Anders Lees antwoord
07-11-2022 Antisemitisme Harderwijk Anders Lees antwoord
19-10-2022 Herhaalde schriftelijke vragen huurovereenkomst Sportcafe Harderwijk Anders Lees antwoord
13-10-2022 Lichthinder Harderwijk Anders Lees antwoord
12-10-2022 Doordecentralisatie (onderwijs) Harderwijk Anders
VVD
Gemeentebelang
Lees antwoord
06-10-2022 Kranenburg Noord Harderwijk Anders Lees antwoord
28-09-2022 Verlenging contract afvalinzamelaar Harderwijk Anders Lees antwoord
19-08-2022 Huurovereenkomst Sportcafé Harderwijk Anders Lees antwoord
17-05-2022 Afhandelsnelheid gemeenteloket Harderwijk Anders Lees antwoord
01-03-2022 Marktlocatie binnenstad Harderwijk Anders Lees antwoord
07-02-2022 Nieuw Afvalbeleid CDA | Harderwijk Anders | PvdA Lees antwoord
25-01-2022 Weesfietsen en fietswrakken stationsomgeving Harderwijk Anders Lees antwoord
11-01-2022 Regeling voor Bezoekersparkeren Harderwijk Anders Lees antwoord
08-10-2021 VANG Harderwijk Anders | CDA Lees antwoord
20-09-2021 Parkeergelegenheid vrachtwagens op P8 Zonneweide Harderwijk Anders Ja
20-09-2021 Groenonderhoud Stadshaven Harderwijk Anders Ja
22-07-2021 vervolgvragen intrekken vergunning Mess markt Harderwijk Anders Ja
20-07-2021 Ceintuurbaan Harderwijk Anders Ja
09-07-2021 Intrekken vergunning Mess-markt van 9 juli 2021 Harderwijk Anders Ja
20-05-2021 Beleid Agressie en geweld Harderwijk Anders Ja
19-05-2021 Knarrenhof (2) PvdA | CDA | Harderwijk Anders Ja
23-02-2021 Bomenkap Randweg Harderwijk Anders Ja
04-01-2021 Jaarwisseling Drielanden Harderwijk Anders Ja
08-12-2020 Integraal Veiligheidsplan (IVP) Ermelo-Harderwijk-Putten Harderwijk Anders Ja
19-11-2020 sluiting horecazaken Harderwijk Anders Ja
17-11-2020 Verlenging bestuursovereenkomst inzake opvang asielzoekers Harderwijk Anders Ja
26-10-2020 financiële regeling overlastgevende asielzoekers Harderwijk Anders Ja
21-08-2020 De Sypel Harderwijk Anders Ja
21-08-2020 Testlocatie COVID19 Harderwijk Harderwijk Anders Ja
21-08-2020 Boulevardgebied Harderwijk Anders Ja
06-07-2020 Zorgplicht voor bewoners woonwagens Harderwijk Anders Ja
06-05-2020 2e brief gezamenlijke fracties lokale maatregelen Coronavirus CDA
ChristenUnie
D66
Gemeentebelang
GroenLinks
Harderwijk Anders
PvdA
SGP
VVD
Ja
24-04-2020 Overlast kruising Scheepssingel / Grote Poortstraat Harderwijk Anders Ja
23-03-2020 Brief gezamenlijke fracties lokale maatregelen Coronavirus VVD
Harderwijk Anders
D66
PvdA
ChristenUnie
CDA
GroenLinks
Gemeentebelang
SGP
Ja
02-03-2020 Marteling van Prometheus Harderwijk Anders Ja
13-12-2019 Bebouwing langs N302, Waterfront fase 3 CDA
ChristenUnie
Harderwijk Anders
VVD
Ja
06-12-2019 Tiny Houses Harderwijk Anders Ja
10-09-2019 Vertrokken Onbekend Waarheen Harderwijk Anders Ja
01-05-2019 Vandalisme Regenboogpad VVD
D66
Harderwijk Anders
Ja