28 maart 2023

Werkbezoek Politie Team Veluwe West

Donderdag 16 maart heeft de commissie beleid algemeen een werkbezoek gebracht aan de politie in Harderwijk. Namens Harderwijk Anders waren Tim, Rianne, Gert en Sandra aanwezig.

Na een uitleg over de regio’s, districten en werkgebieden werden we meegenomen in de visie en missie van het basisteam Veluwe West. 

In het integraal veiligheidsplan 2020-2024 worden lokale en bovenlokale thema’s beschreven. Deze werden toegelicht en vertaald naar de praktijk; wat betekent deze afspraken voor ons als politiemensen en welke afwegingen worden gemaakt bij calamiteiten en/of incidenten. 

Onder het genot van een koffie, thee en/of fris met petit foutje 😉 hebben we vervolgens kennis gemaakt met de wijkagenten. Elke wijkagent nam ons mee ‘naar’ zijn/haar wijk waar zij het gezicht zijn. Elke wijk met een eigen cultuur, eigen uitdagingen en een eigen sfeer.

De tijd vloog voorbij, nadat er vragen werden gesteld en nog meer uitleg gegeven werd. We hadden zo nog uren kunnen zitten praten. Erg fijn dat de lijnen kort zijn en we elkaar weten te vinden.

Namens Harderwijk Anders, bedankt voor de uitnodiging, uitleg en fijn om kennis te hebben gemaakt met elkaar. Een gezicht bij een naam maakt het soms net iets makkelijker om elkaar te vinden.

werkbezoek politie
Harderwijk Anders