29 juni 2023

Hoe ziet Hierden er in 2040 uit?

Afgelopen maand werd bij elk huishouden in Hierden een flyer in de brievenbus gevonden met de oproep over dit onderwerp mee te praten en denken. 

‘Woar goa je hinne?’

Wat gaan we doen met de ontwikkeling van het buitengebied Hierden en Harderwijk? Wat vinden wij belangrijk voor de natuur en het groen in het dorp? Hoe ziet Hierden er in 2040 uit?

Namens Harderwijk Anders hebben Gert Vasse en Sandra Timmer beide avonden bezocht. Niet alleen vanuit de politieke betrokkenheid, maar ook als inwoners van het prachtige dorp. Wat we prachtig willen houden en waar nodig nog mooier willen maken.

Gert en Sandra kijken terug op 2 waardevolle avonden. Beiden zijn goed bezocht en er zijn interessante gesprekken gevoerd met elkaar, met de aanwezige ambtenaren en met de wethouder. In sommige gevallen liggen de meningen van de Hierdenaren ver uit elkaar als het gaat om inrichting en keuzes maken. Fijn dat de meeste gesprekken wel zijn gevoerd vanuit saamhorigheid, opbouwende kritiek en in het gemeenschappelijk belang van de inwoners van Hierden. 

Alle kansen, bedreigingen, zwakte en sterkte punten zijn verzameld en meegenomen naar het Huis van de Stad. Vanuit daar worden de plannen weer verder uitgewerkt.

Wijzen naar plannen op een tekening

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Harderwijk Anders heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen dat wij het belangrijk vinden dat de wensen en behoefte van Harderwijkers en Hierdenaren een vertrekpunt vormt voor ons politiek handelen. Zo’n bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, past daar goed bij.

Naast de algemene aandachtspunten die gelden voor de inwoners van Hierden en Harderwijk, zijn er een aantal zaken in ons verkiezingsprogramma beschreven specifiek voor ons mooie dorp, Hierden:

  • behoud van bijzondere dorpse- en landelijke karakter van Hierden
  • optimaliseren culturele voorzieningen in Hierden naar behoefte van de inwoners
Gert Vasse doet mee

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën die niet zijn benoemd of besproken afgelopen week. Of onderwerpen waar je gewoon mee ‘loopt’, neem gerust contact met ons op. 

Wij, Gert Vasse en Sandra Timmer, zijn jullie vertegenwoordigers vanuit Hierden vanuit Harderwijk Anders. Een afspraak maken om een bakje koffie te drinken (of iets anders) is altijd mogelijk.

Leuk weetje

Bij aanvang van deze raadsperiode is direct aangekaart dat bij elk gemeentelijk document moet worden geschreven over ‘Harderwijkers èn Hierdenaren’ of ‘gemeente Harderwijk’. In het verleden werd alleen Harderwijk beschreven, terwijl Hierden er ook mee werd bedoeld. Dit zien wij als raad nu consequent terug. 

Sandra Timmer doet mee
vingers wijzen op tekening
Harderwijk Anders