Commissie Samenleving

  • Jouw vertegenwoordigers - Commissie Samenleving
  • Waar staat Commissie Samenleving voor?
  • HA nieuws - Commissie Samenleving
  • Contact - Commissie Ruimte

Jouw vertegenwoordigers - Commissie Samenleving


Sandra Timmer

Dick Hermsen

Hans Alfons

Waar staat Commissie Samenleving voor?


Als een onderwerp politiek gevoelig, ingewikkeld of heel uitgebreid is, wordt het (voordat het in de gemeenteraad aan bod komt) eerst besproken in één van de drie raadscommissies. Tijdens de commissiebijeenkomsten wordt uitsluitend nadere informatie over een onderwerp verzameld, in de gemeenteraadsvergadering vinden het politiek debat en de besluitvorming plaats. De commissies bestaan uit maximaal twee leden per fractie en hebben een raadslid als voorzitter.

De commissie Samenleving houdt zich bezig met onderwijs, cultuur, welzijn, sport en sociale zaken.

  • Voorzitter Miriam Driest-Wijnholds (CU)

HA nieuws - Commissie Samenleving


Kerstmissie 2022 – Harderwijk zijn wij samen!

24 december 2022

Afgelopen vrijdag (23 december 2022) was het eindelijk zover. De kerst met een missie is volbracht. Op het Kloosterplein was het een komen en gaan van mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de samenleving en de inwoners van Harderwijk en Hierden. Er werd door stichtingen, instellingen en organisaties samen gewerkt om iedereen die…

Lees verder

Vanuit de fractie – 27 november 2022

27 november 2022

Sinds een aantal maanden zijn wij, Tim Smit-Brouwer en Sandra Timmer, als nieuwe raadsleden betrokken bij de Harderwijkse en Hierdense politiek. Vol enthousiasme en energie dragen wij ons steentje bij aan de leefbaarheid van de inwoners van Harderwijk en Hierden. De onderwerpen waar wij binnen de fractie verantwoordelijk voor zijn, zijn voornamelijk gericht op het sociale…

Lees verder

Besluiten 10 november 2022

11 november 2022

Vorige week donderdag ging de gemeenteraad in de debat over het collegeprogramma en de begroting voor volgend jaar. Gisteravond werden de besluiten genomen. Begroting 2023-2026 Voordat de begroting vastgesteld kon worden, werden eerst nog een aantal wijzigingen doorgevoerd door de gemeenteraad: Nieuwbouw van het Morgen College en een doorlopende leerlijn tussen VMBO en MBO is…

Lees verder

Het is goed

11 oktober 2022

In Harderwijk wappert vandaag de regenboogvlag. Aan de vitringasingel ligt een regenboogpad en ook op social media is het vandaag nog net iets kleurrijker dan anders. Het is coming-out dag, een dag waarop iedereen zich gesteund mag weten om uit de kast te komen. Harderwijk Anders wil dat de inwoners van onze gemeente zich vrij…

Lees verder

Netwerkbijeenkomst Sociale Adviesraad Harderwijk

6 oktober 2022

Dinsdagavond 4 oktober hebben Dick Hermsen en Sandra Timmer de netwerkbijeenkomst van de ‘Sociale Adviesraad Harderwijk’ bijgewoond. Deze adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders op het beleid van het ‘sociaal domein’. Nieuwe website Met een hartelijk en warm welkom door de voorzitter, Corrine Snaterse, werd de bijeenkomst geopend.…

Lees verder

Week van de eenzaamheid. Wat doe jij morgen?

5 oktober 2022

Zoals Harderwijk Anders al beschrijft, in het verkiezingsprogramma van 2022-2026, vinden wij het ontzettend belangrijk om mee te denken met de groep mensen die zich eenzaam voelt binnen onze gemeente. Eenzaamheid staat niet gelijk aan alleen zijn. Je kunt alleen zijn, en je wel verbonden voelen met anderen. Maar je kunt ook op een drukke…

Lees verder
CONTACT - COMMISSIE SAMENLEVING

Stel hieronder je vraag, iets wat je ons wil laten weten of je mening over een bepaald politiek onderwerp die je met ons willen delen

Onze raadsleden zullen zo spoedig mogelijk hierover contact met u opnemen.