Commissie Samenleving

  • Jouw vertegenwoordigers - Commissie Samenleving
  • Waar staat Commissie Samenleving voor?
  • HA nieuws - Commissie Samenleving
  • Contact - Commissie Ruimte

Jouw vertegenwoordigers - Commissie Samenleving


Maarten Reckman

Gerwin te Pas

Sandra Timmer

Dick Hermsen

Hans Alfons

Gert Vasse

Waar staat Commissie Samenleving voor?


Als een onderwerp politiek gevoelig, ingewikkeld of heel uitgebreid is, wordt het (voordat het in de gemeenteraad aan bod komt) eerst besproken in één van de drie raadscommissies. Tijdens de commissiebijeenkomsten wordt uitsluitend nadere informatie over een onderwerp verzameld, in de gemeenteraadsvergadering vinden het politiek debat en de besluitvorming plaats. De commissies bestaan uit maximaal twee leden per fractie en hebben een raadslid als voorzitter.

De commissie Samenleving houdt zich bezig met onderwijs, cultuur, welzijn, sport en sociale zaken.

  • Voorzitter Martijn Pijnenburg (D66)
  • Plaatsvervangend voorzitter Gertien Koster (Harderwijk Anders)

HA nieuws - Commissie Samenleving


Stand van zaken woningbouw

28 februari 2022

Bij de vorige verkiezingen riepen wij “iedereen binnen 2,5 jaar van een passende woning voorzien.” En dat blijven we doen! De afgelopen jaren hebben we keihard gewerkt (zie ook het overzicht op de website) aan meer woningbouw. In de periode tussen 2015 en 2021 is Harderwijk gegroeid met zo’n 1.700 woningen. Maar het is niet…

Lees verder

De inwoner als klant behandelen

24 februari 2022

Gewoon de inwoner als klant behandelen Harderwijk Anders vindt dat de inwoners van Harderwijk en Hierden als klant behandeld moeten worden. “Dat is al verbeterd maar dat kan echt nog beter. Wij willen dat de klant koning is en geholpen moet worden door de gemeente. ‘Wij bellen u terug’ in plaats van ‘U moet later…

Lees verder

De kosten van PMD inzamelplekken

23 februari 2022

De partijen die het huidige falende beleid wanhopig blijven verdedigen, roepen dat ons voorstel om PMD in te leveren wel een miljoen extra gaat kosten. Ze wilden onze berekeningen, op basis van door de gemeente aangeleverde cijfers, echter niet bekijken. Het kost in werkelijkheid nog geen 12 euro per huishouden per jaar om je PMD…

Lees verder

Betaalbare duurzaamheid

22 februari 2022

Ons speerpunt: Gewoon doorwerken aan betaalbare duurzaamheid We blijven werk maken van de gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsambities en betrekken inwoners en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van betaalbare innovatieve duurzame oplossingen. De Harderwijker duurzaamheidsvisie steunt op vier pijlers: circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Het doel is om het klimaat te behoeden voor verdere teruggang en onze…

Lees verder

Gastlessen over lokale politiek

8 februari 2022

Harderwijk Anders vindt het ontzettende belangrijk dat de jeugd en jongeren betrokken worden en zijn bij de (lokale) politiek. Daarom hebben drie kandidaten van onze lijst (Sandra Timmer, Gert Vasse en Dick Hermsen) een lesbrief opgesteld en bieden we aan om gratis gastlessen op scholen te verzorgen. Dit initiatief is opgezet ter voorbereiding op de…

Lees verder

Meldingen afvalbeleid leiden tot vragen

7 februari 2022

Per 1 januari jl. is het nieuwe afvalbeleid van start gegaan. Het nieuwe beleid heeft als doel een maximum van 30 kg restafval per inwoner in 2025. Harderwijk Anders vindt ook dat er minder afval moet komen en we zo ook op deze manier helpen te komen tot een schoner milieu. Wij zijn echter wel…

Lees verder
CONTACT - COMMISSIE SAMENLEVING

Stel hieronder je vraag, iets wat je ons wil laten weten of je mening over een bepaald politiek onderwerp die je met ons willen delen

Onze raadsleden zullen zo spoedig mogelijk hierover contact met u opnemen.