01 september 2023

Samen doen wat nodig is

Dinsdagavond 29 augustus waren Gert Vasse, Dick Hermsen en Sandra Timmer te gast in het gemeentehuis van Zeewolde. Tijdens deze gezamenlijke raadsinformatieavond werden wij bijgepraat over de nota Sociaal Domein en was er de gelegenheid dit samen door te spreken.

In de drie verschillende en opeenvolgende workshops werd het proces en de vervolgstappen toegelicht. Er werd dieper ingegaan op de rol van de toegang binnen het sociaal domein en op de aanpak binnen het sociaal domein waarbij de inwoner in eerste instantie zelf ook aan zet is.

Een waardevolle avond. Ook om met collega’s van (buiten) de gemeente Harderwijk te sparren over deze belangrijke nota. 

Wij kijken uit naar de gezamenlijke* geschreven nota Sociaal Domein en de bijbehorende uitvoeringsagenda. In ieder geval een zorgvuldig proces waarbij wij als raadsleden goed zijn meegenomen, waarvoor wij de verantwoordelijke ambtenaren zeer dankbaar zijn.

*Een gezamenlijke (Meerinzicht) geschreven nota waarbinnen de drie gemeenten (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde) de ruimte hebben om de verschillen die er per gemeente zijn, ook verschillend aan te pakken.

Spreker_Maarten Reckman
Harderwijk Anders