08 april 2023

Werkbezoek bij Stichting Joods Erfgoed Harderwijk

Op uitnodiging van Stichting Joods Erfgoed zijn Tim Smit-Brouwer, Henk Motshagen en Christel van der Stouw op 15 maart 2023 op bezoek geweest bij Stichting Joods Erfgoed Harderwijk.

De stichting betrekt graag het stadsbestuur bij nieuwe ontwikkelingen rond het Joods Erfgoed:

 1. Op toeristisch gebied heeft Veluwe-op-1 een speerpunt gemaakt van het Joods erfgoed.
  Omdat de Westerborkpadwandeling door de regio Noord-Veluwe loopt, ziet Veluwe op 1
  aanknopingspunten voor het Joodse verhaal.
 2. In het kader van vrijheid – straks de viering 80 jaar vrijheid – heeft de provincie Gelderland
  een keuze gemaakt en wil op de Veluwe vooral veel aandacht schenken aan het Joodse
  verhaal.
 3. De gemeente werkt aan het project “religieus erfgoed” en nodigt de beheerders en
  eigenaren van gebouwen/ monumenten uit voor een overleg het behoud en verbeteren/
  verduurzamen van dat monument.

Tijdens ons bezoek werden we meegenomen in de geschiedenis van de voormalige synagoge. Hoe het komt dat er van over is gebleven wat er nu nog staat. En de liefde van de eigenaar van het pand om verantwoordelijk met dit stuk erfgoed om te gaan. Het toegankelijk willen maken waarmee het verhaal van de Joodse Harderwijkers vertelt kan worden met als doel het bestrijden van racisme. Het hebben van respect voor elkaar ongeacht ras, groep en geloofsovertuiging.

Er is een prachtige visualisatie gemaakt van hoe de synagoge er vroeger uitzag. Ook is er een tentoonstelling te zien die de Joodse slachtoffers van WO2 een gezicht geeft. Onlangs kwam er een rapport over Joods Vastgoed uit waar we als fractie ons nog in zullen verdiepen. Om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt zul je samen de moeite moeten nemen om de verhalen te blijven vertellen en te luisteren naar wat er niet goed ging in onze stad. In 2022 stelde Christel van der Stouw er al eens schriftelijke vragen over. Complottheorieën zijn een voedingsbodem voor haat tegen groepen. In tijden van economische recessie en wantrouwen richting overheid is dit een kwetsbaar punt in de samenleving.

In Harderwijk hebben rabbijn Lody v.d. Kamp en Said Bensallam vorig jaar een project gedraaid op
het Morgencollege. Op 20 april zal daar over vertelt worden in de Wheme. Voor meer info zie: https://www.saidenlody.nl/

HA_oudesynagoge
Harderwijk Anders