Commissie Stad & Omgeving

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Beheer openbare Ruimte
 • Milieu & Geluid
 • Duurzaamheid
 • Evenementenbeleid
 • Recreatie en Toerisme
 • Omgevingswet
 • Verkeer & Infrastructuur
 • Economie en arbeidsmarkt
 • Grondexploitaties
 • Afval
 • Monumentenzorg
 • Vastgoed

Een onderwerp bespreken met Harderwijk Anders?

Als je iets wilt delen of bespreken met onze fractie, neem dan contact met ons op via het formulier op deze pagina. We kunnen dan samen bekijken of het handig is om even te bellen, een e-mail te sturen of een afspraak te maken.

Wat is commissie Stad & Omgeving?

Vóórdat onderwerpen in de gemeenteraad worden besproken, worden ze eerst behandeld in een commissievergadering. Deze vergaderingen zijn er om politiek gevoelige, ingewikkelde, of uitgebreide onderwerpen voor te bespreken. Tijdens de commissiebijeenkomsten wordt uitsluitend extra informatie over het onderwerp verzameld, en er wordt nog geen definitief besluit genomen.

Na de behandeling in de commissie geven de partijen aan of het onderwerp voldoende besproken is om een besluit te kunnen nemen, of dat er nog meer discussie nodig is. De uiteindelijke politieke debatten en besluitvorming vinden plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Wil je een commissievergadering Stad & Omgeving bijwonen?

Ook dat kan, want het is een openbare vergadering. Je kunt vanaf de tribune in de raadzaal in het Huis van de Stad meekijken of online via www.harderwijk.nl/vergaderingen. Mensen kunnen zich ook aanmelden om iets belangrijks te melden over een onderwerp dat op de agenda staat. Om je aan te melden kun je mailen naar: griffie@harderwijk.nl.

 

Archief

Tot en met augustus 2023 werden de werkzaamheden uitgevoerd binnen drie domeinen. Informatie die in die periode is gepubliceerd, is beschikbaar op de archiefpagina's.

CONTACT - COMMISSIE STAD & OMGEVING

Stel hieronder je vraag, iets wat je ons wil laten weten of je mening over een bepaald politiek onderwerp die je met ons willen delen

Onze interne voorzitter van deze commissie (Christel van der Stouw) zal zo spoedig mogelijk hierover contact met je opnemen.

  HA nieuws - Stad & Omgeving


  Gewoon PMD in de wijk inleveren

  1 juli 2023

  We moeten ons restafval verminderen en dat begint bij bewustwording. Afval goed scheiden helpt daar flink bij. Wie afgelopen jaar PMD (plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drinkpakken) al naar de mileustraat bracht weet hoe groot deze afvalstroom is. We hoorden van inwoners terug hoe verbaasd zij waren over de hoeveelheid. Dat heeft effect op je…

  Lees verder
  vingers wijzen op tekening

  Hoe ziet Hierden er in 2040 uit?

  29 juni 2023

  Afgelopen maand werd bij elk huishouden in Hierden een flyer in de brievenbus gevonden met de oproep over dit onderwerp mee te praten en denken.  ‘Woar goa je hinne?’ Wat gaan we doen met de ontwikkeling van het buitengebied Hierden en Harderwijk? Wat vinden wij belangrijk voor de natuur en het groen in het dorp?…

  Lees verder
  Gert Harderwijk Anders luister naar spreker

  Werkbezoek ‘emissieloos woonrijp maken’ Waterfront

  22 juni 2023

  Een trigger, een besluit, een match en de next step!  Vier gebruikelijke kernwoorden in een project die, in Harderwijk voor Waterfront 3, leidde tot het eerste grote 100% emissieloos bouwproject. Een uitdagende en lerende samenwerking die gemeente Harderwijk en hoofdaannemer Boskalis zijn aangegaan. Donderdag 22 juni werden Tim, Gert, Christel en Sandra tijdens commissie ruimte…

  Lees verder
  Christel past uitrusting aan tijdens veteranendag

  Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

  17 juni 2023

  Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zaterdag 17 juni heeft Christel van der Stouw verschillende mannelijke en vrouwelijke veteranen gesproken op de RegionaleVeteranendag Noord-West Veluwe in Nijkerk. Een van de veteranen zei: ‘Geen gewone burger begrijpt wat ik als veteraan heb meegemaakt. Het is fijn om dat begrip bij elkaar te vinden op zo’n dag. Ik voel me hier gezien en…

  Lees verder

  Werkbezoek bij Stichting Joods Erfgoed Harderwijk

  8 april 2023

  Op uitnodiging van Stichting Joods Erfgoed zijn Tim Smit-Brouwer, Henk Motshagen en Christel van der Stouw op 15 maart 2023 op bezoek geweest bij Stichting Joods Erfgoed Harderwijk. De stichting betrekt graag het stadsbestuur bij nieuwe ontwikkelingen rond het Joods Erfgoed: Tijdens ons bezoek werden we meegenomen in de geschiedenis van de voormalige synagoge. Hoe…

  Lees verder

  Werkbezoek Politie Team Veluwe West

  28 maart 2023

  Donderdag 16 maart heeft de commissie beleid algemeen een werkbezoek gebracht aan de politie in Harderwijk. Namens Harderwijk Anders waren Tim, Rianne, Gert en Sandra aanwezig. Na een uitleg over de regio’s, districten en werkgebieden werden we meegenomen in de visie en missie van het basisteam Veluwe West.  In het integraal veiligheidsplan 2020-2024 worden lokale…

  Lees verder