05 november 2023

Wonen op Kranenburg-Noord

Op 2 november waren Christel en Gerwin bij de participatiebijeenkomst in Harderwijk over de ontwikkeling van Kranenburg-Noord. We willen hier woningen bouwen in de toekomst. Daar hoort een zorgvuldig participatietraject bij. Met een goede sfeer, een mooi programma en aanzienlijke opkomst was het een succes!

Het gebied, ooit aangekocht van Defensie, heeft een bijzondere geschiedenis. Veel inwoners hebben hier herinneringen liggen en tonen daarom ook interesse voor het gebied.

Momenteel is een deel van het gebied nog in gebruik door Landstede en het AZC. Het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) loopt in 2026. Daarnaast is het de bedoeling dat Landstede een minder groot oppervlak van het terrein zal gebruiken.

Hoeveel woningen gebouwd kunnen worden op Kranenburg-Noord kan de wethouder nog niet aangegeven. Het maakt deel uit van de regionale woondeal om voor 2030 5.500 woningen te bouwen. Uiteindelijk zal de visie op het gebied uitwijzen hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien. De input uit deze bijeenkomst wordt meegenomen in de verder planvorming.

Het werkbezoek gaf inzicht in de complexiteit van het evenwicht tussen behoud van historie, onderwijs en woningbouw.

KranenburgNooord2nov
Harderwijk Anders