10 februari 2024

Training Radboud Academy

Afgelopen dinsdag zijn raadsleden Christel en Tessa aanwezig geweest bij een training ‘Dialoog & Onderhandelen’ van de Gelderland Academie en Radboud Academy in Nijmegen. Tijdens deze avond kwamen onderwerpen aan bod als conflictonderhandelingen, de samenhang met het onderhouden van een goede werkrelatie en hoe verschillende belangen bij elkaar te brengen.

Om kennis en praktijk te verbinden werden we deelnemer van een spel. In de fictieve gemeente Rivierenland moesten drie tegels meer natuur gerealiseerd worden en één tegel met een AZC. Deelnemers van de training werden opgedeeld in de volgende groepen: ambtenaren, boeren, burgerbelangengroep en natuurvertegenwoordigers. Iedere groep ging met een eigen opdracht aan tafel tijdens de eerste ronde. Dat liep uiteraard spaak! In de tweede ronde mochten de groepen vooraf ook met elkaar overleggen. Het resultaat: een veel constructiever gesprek. De problemen niet direct opgelost, maar wel vele stappen verder dan de eerste ronde.

Het was een leerzame avond vol inspiratie en andere perspectieven. Eigenlijk zou je de samenleving in plaats van een ‘debat’ juist opbouwende dialogen wensen. Dat vraagt inzet van alle belanghebbenden zonder een machtsmisbruik. Geven en nemen. Creativiteit: om samen tot de oplossing te komen in plaats van lijnrecht tegenover elkaar staan.

Dank aan de Gelderland Academie en Radboud Academy voor deze inspirerende training!


Radboud Academy - 5
Harderwijk Anders