Harderwijk Anders nieuws

HA magazine 2019-2

24 november 2020

Je kunt het HA magazine downloaden of hier op de website lezen. Als je op het HA magazine klikt zie je links onderaan een navigatie menu, waarmee je met de pijltjes voor-en achteruit door de nieuwsbrief kunt bladeren. Het plus en min teken zijn voor het vergroten en verkleinen van het HA magazine. Onder aan…

Lees verder

19-06-19 PARKEREN IN HARDERWIJK ANDERS

24 november 2020

Parkeren is een onderwerp dat veel mensen bezig houdt. Harderwijk Anders wilde weten wat er leeft onder inwoners van Harderwijk op parkeergebied en deed daarom een oproep op Facebook om parkeerproblemen te melden bij Harderwijk Anders.  Er werd massaal gereageerd. 256 mensen stuurden een reactie. Deze reacties zijn verwerkt en leverden 103 situaties op waarbij…

Lees verder

ANBI gegevens 2019

24 november 2020

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Lees verder

ANBI gegevens 2018

24 november 2020

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Lees verder

17-06-19, In HARDERWIJK ANDERS omgaan met HONDENBELEID

24 november 2020

HA wil in HARDERWIJK ANDERS omgaan met HONDENBELEID. Samen aan de slag met als doel: Blije Honden Blije Hondenbezitters Blije Niet-Hondenbezitters Inwoners van de wijk Stadsdennen hebben bij de gemeenteraad geklaagd over de overlast van hondenpoep in hun wijk. Met name in de zomer ervaren deze inwoners veel stankoverlast. De oplossing voor dit probleem werd…

Lees verder

28-04

24 november 2020

Leegstand in winkelstraten is voor niemand prettig. Afgelopen week stond hierover een artikel in de Stentor. Zoals vaak vroeg de verslaggever ons vooraf om een reactie op dit thema. Hierbij ons volledige antwoord:  “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”  De effecten van de genomen maatregelen en de steeds betere uitstraling van Harderwijk vragen tijd. …

Lees verder

25-04-2019, Damoclesbeleid en handhavingsmatrix

24 november 2020

Op donderdagavond 25-04-2019, kwam de commissie Beleid Algemeen bij elkaar. Harderwijk Anders raadsleden Özdemir Burak en Henk Vermeer zaten in de bankjes terwijl bij de ingang van het Huis van de Stad de monteurs de schade aan het herstellen waren van het auto-incident.Aan de orde kwamen het zogenaamde Damoclesbeleid en de Handhavingsmatrix. Bij beide onderwerpen hebben we duidelijk laten…

Lees verder

09-05

24 november 2020

Goed nieuws van het woningen front! Op 8 mei tekenden Careander en Woningcorporatie UWOON een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Harderwijk. Een gebouw met 48 appartementen, waarvan 24 appartementen beschikbaar zijn voor reguliere sociale huur en 24 appartementen voor cliënten die zorg of ondersteuning krijgen van Careander.  De woningen komen in het gebied tussen de…

Lees verder

19-05

24 november 2020

Toilet Houtwalgarage 24/7 open voor minder-validen en mensen met maag- en darmziekten.  Het invalidentoilet in de parkeergarage op de Houtwal in het centrum van Harderwijk is straks ook 24 uur per dag beschikbaar voor niet-parkeerders. We zijn blij dat dit idee van HA-raadslid Gertien Kosterunaniem in de gemeenteraad is aangenomen. Mensen die gebruik willen maken van…

Lees verder

01-05

24 november 2020

Respect voor een ieder Respect voor geloof én afkomst én geslacht én seksuele geaardheid én… vul maar in. Tolerantie, openstaan voor elkaar en elkaar in z’n waarde laten. DAAR staat Harderwijk voor. DAAR staat Harderwijk Anders voor.  We vinden het dan ook verschrikkelijk dat hét symbool hiervan zo is beklad. Wij veroordelen deze actie, samen…

Lees verder

10-05

24 november 2020

Landelijk blijkt dat 1 op de 20 zelfstandig wonende ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling. Harderwijk Anders stelde eerder dit jaar, samen met ChristenUnie, daarom vragen over ouderenmishandeling in Harderwijk. Het college gaf aan dat dit onderwerp weliswaar altijd is opgepakt, maar dat zij ook is geschrokken van de landelijke aantallen.  Gisterenavond werd er tijdens…

Lees verder

05-05

24 november 2020

Gisteren waren we op begraafplaats Oostergaarde waar de oorlogsslachtoffers zijn herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen en vredesoperaties daarna zijn omgekomen. Vandaag vieren we onze zwaarbevochten vrijheid. We zijn blij dat we in Nederland kunnen zeggen wat we willen. We moeten die vrijheid natuurlijk niet misbruiken om mensen te kwetsen… Vrijheid schept…

Lees verder