23 mei 2024

JOGG aanpak werkt niet!

Met deze kop publiceerde het ‘Binnenlandse Bestuur’, begin mei, een onderzoek van het RIVM over de aanpak van JOGG. Hun conclusie; ‘sinds de invoering in 2015 is geen afname van het aantal kinderen met overgewicht te zien’.

Klopt dat echt wat er staat?
Als sporter, promoter gezonde leefstijl en raadslid werd Sandra Timmer getriggerd door dit artikel.
Sandra: “Klopt dat echt wat er staat? Of is het te kort door de bocht? Onze gemeente investeert in JOGG en vanuit Harderwijk Anders staan wij voor positieve gezondheid, het stimuleren van een gezonde leefstijl en GA! Harderwijk (waar JOGG onderdeel van is). Ik wil hier meer van weten.”

Sandra deelde het artikel met Kasper Doesborgh (directeur GA! Harderwijk en regionale projectleider JOGG Noord Veluwe) en vroeg om zijn reactie. Vrijwel direct kwam er een antwoord:

Hoewel ik het jammer vind dat er na zoveel jaar geen daling is te zien in het overgewicht, kan je dat niet alleen JOGG aanrekenen. Overgewicht is een vrij complex probleem en er is meer nodig om de effectiviteit in gewicht te meten. JOGG draagt daaraan bij, maar we moeten het echt met z’n allen doen.

Kasper deelde een ander onderzoek van het Mulier Instituut met een uitgebreidere uitleg met toevoeging wat JOGG wel heeft weten te bereiken.

Op gesprek met GA! Harderwijk
Omdat beide artikelen vragen oproept, hebben Sandra en collega raadslid Gert Vasse een afspraak gemaakt met Kasper en Casper van Dam (JOGG – regisseur). Er is uitvoerig en goed gesproken over de gezondheid van jeugd en jongeren in onze gemeente.

Een korte weergave met een aantal belangrijke bevindingen:

  • Om meer en betere effecten te kunnen bereiken (als het gaat om overgewicht) is er meer nodig dan alle interventies en inspanningen vanuit JOGG. Overgewicht is een complex probleem, wat met elkaar moet worden aangepakt.
  • Scholen, sportverenigingen, ondernemers, wijkverenigingen, gemeentes, enz.. moeten hun handen ineen slaan en de omgeving van onze jeugd en jongeren gezonder inrichten. Dat het complex is is al aangegeven, want ieder heeft zijn/haar eigen (lees andere) belangen. Iedereen is bereid om deel te nemen aan kortstondige acties en campagnes, maar een gezamenlijke structurele aanpak of duurzame veranderingen in beleid brengen…
  • Positieve gezondheid moet meer en meer een gewoonte worden (of anders: Een gezonde leefstijl als onderdeel van Positieve Gezondheid moet meer en meer een gewoonte worden). Gezonde leefstijl moet de boventoon voeren in beleidskeuzes als we overgewicht willen indammen. Momenteel heeft 18% van de jeugd overgewicht en 51% van de volwassenen.
  • JOGG Harderwijk heeft veel geïnvesteerd en gerealiseerd. We kunnen de vraag dus ook omdraaien; wat als JOGG er niet was geweest?

Structureel aandacht voor gezond gewicht
Met alle kennis en kunde van Kasper en Casper is een boek te schrijven als het gaat om bewegen, leefstijl en gezond gewicht. In het jaarverslag van 2022 en op de website van GA! Harderwijk is te lezen wat het team van GA! Harderwijk heeft uitgevoerd en mee bezig is. We hebben een goed gesprek gehad en wij zijn van HA ervan overtuigd dat het onderzoek RIVM te kort door de bocht is.

Vanuit onze rol als raadslid willen wij kijken wat er op lokaal niveau wel haalbaar is om gezond gewicht structureel aandacht te geven. Waar hebben wij als gemeenteraad invloed op, wat vinden wij belangrijk en waar willen wij het verschil maken voor de jeugd en jongeren?

Health in all policies
Het blijft dus niet bij dit enige gesprek, bij dit ene onderzoek en bij dit artikel over overgewicht als het aan ons ligt. Elk kind wat is geholpen en er een gezondere leefstijl op weet na te houden, is winst.

Kasper en Casper bedankt voor jullie tijd en verhalen. En wat ons betreft onderschrijven wij jullie streven ‘Health in all policies’ in Harderwijk en Hierden.

JOGG aanpak werkt wel!
Namens Gert Vasse en Sandra Timmer

Gert en Sandra
Harderwijk Anders