Informatieavond Woondeal

11.000 nieuwe woningen t/m 2030 in regio Noord-West Veluwe en schriftelijke vragen over kansen tot versnellen woningbouw in Harderwijk Dinsdag 24 januari waren raadslid Tessa Pullen en steunfractielid Henk Motshagen aanwezig tijdens de informatieavond over de regionale Woondeal. De gemeenten Putten, Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Elburg en Hattem hebben gezamenlijk voor de regio Noord-West Veluwe hun…

Lees meer

Bibliotheek start Nationale Voorleesdagen met groot voorleesfeest!

Groots in de krant en zichtbaar op de sociale media kanalen; vandaag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. Het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 – 6 jaar. Een voorleescampagne om (groot)ouders te stimuleren om meer voor te lezen. Met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. Uit verschillende studies/onderzoeken blijkt bovendien dat voorlezen goed voor…

Lees meer

Schriftelijke vragen windpark Horst en Telgt

Harderwijk Anders vindt windmolens een goede duurzame energiebron en kijkt daarbij ook naar de gevolgen voor omwonenden en de nieuwbouwplannen voor de gemeente Harderwijk. Daarom stellen we schriftelijke vragen over windpark Horst en Telgt.

Lees meer

Meerdere malen proosten op het nieuwe jaar

Proosten op het nieuwe jaar! Dat deden we dit jaar bij meerdere nieuwjaarsrecepties in Harderwijk en Hierden. Leuk en goed dat we als partij werden uitgenodigd door verschillende organisaties. Het is mooi om samen vooruit te blikken en elkaar te ontmoeten. Zo stond Sandra Timmer 5 januari achter de bar bij de nieuwjaarsreceptie bij VV…

Lees meer

Werkbezoek Zorgdat en CJG in wijkontmoetingscentrum Drielanden

Dinsdagavond 13 december zijn verschillende fractieleden (Commissie Samenleving)aanwezig geweest tijdens het werkbezoek aan Zorgdat en het CJG. Namens HarderwijkAnders was Sandra Timmer aanwezig bij deze kennismaking. In het Wijkontmoetingscentrum Drielanden werden wij meegenomen in de visie, missieen rol van betekenis voor de inwoners van Harderwijk en Hierden door Zorgdat en hetCJG. Dat Zorgdat en het…

Lees meer

Dankjewel 🙏🏻

Vanuit Harderwijk Anders luisteren we vaak naar de verhalen waaruit blijkt dat het nog beter kan in onze gemeente. Ook voor ons is het goed om stil te staan bij waar we dankbaar voor zijn

Lees meer

Raadsbesluiten 22 december ’22

Samenvatting van de Raadsvergadering van donderdag 22 december 2022. Deze vergadering stond ik het in het teken van enkele besluiten, diverse moties, amendementen en een debat over de Parkvilla in het Waterfront. De agendapunten waarover gestemd moest worden waren al vooraf besproken in de diverse commissies.  Het eerste punt waarover gesproken werd was de meerjarensubsidie…

Lees meer

Kerstmissie 2022 – Harderwijk zijn wij samen!

Afgelopen vrijdag (23 december 2022) was het eindelijk zover. De kerst met een missie is volbracht. Op het Kloosterplein was het een komen en gaan van mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de samenleving en de inwoners van Harderwijk en Hierden. Er werd door stichtingen, instellingen en organisaties samen gewerkt om iedereen die…

Lees meer

Raadsbesluiten 1 december ’22

Tractiebeheerplan 2022-2026 De gemeente Harderwijk beschikt over een aanzienlijk wagenpark (voertuigen en overig werkmaterieel) Deze voertuigen worden ingezet voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte, sportvelden en de begraafplaatsen. De gemeente wil verduurzamen en wil overgaan op een milieuvriendelijker brandstof en wil daarom overgaan op HVO brandstof (Hydrotreated Vegatable Oil) Dus een soort dieselolie…

Lees meer