Vanuit de fractie

Over sport en politiek:

estafette in de fractie en de lange adem…

Van oudsher ben ik, Jack, een duursporter. Heb vele halve marathons gelopen, vier hele en draai mijn hand niet om voor een toertocht op de fiets van boven de 200 km. Sprinten daarentegen, ligt mij niet. Snelle korte acties, vlammen en klaar, dat zal nooit, zoals men tegenwoordig spreekwoordelijk zegt, ‘mijn ding’ worden.

Politiek bedrijven kan je ook zien als sport. Je verdiepen in onderwerpen, daarin geloven en goed voorbereid mee aan de slag gaan in de raad, dat lijkt op duursport. Niet populistisch sprintend gaan voor een incidenteel succesje en daarna weer naar de achtergrond. Gaan voor waar je in gelooft, daarin vastbijten en nimmer meer loslaten, dat is voor mij hoe politiek bedreven hoort te worden.

Net als bij de Olympische Spelen vergt een goed debat de nodige voorbereidingstijd. Je verdiepen in je opponenten, kijken wie je als medestanders kunt zien in je beoogde strijd, wie je tegenstanders. Daarnaast ook je eigen sterke kanten kennen en benutten, maar zeker ook je zwakke kanten herkennen en bewaken.

Neem nou het debat over ‘Een andere visie op de binnenstad. Uit een extern onderzoek is gebleken dat wil je een binnenstad bruisend en levendig houden, je een keur aan maatregelen moet treffen om dit te bereiken. Denk aan zaken als kinderopvang in het centrum, gratis parkeren, combinatie van functies in een onderneming zoals de barbershop binnen kledingwinkel De Garage. Maar bovenaan met stip, de koopzondag!

Vlak voor het zomerreces hebben we in de raad hierover gedebatteerd. Vooraf hadden wij al gesprekken gevoerd met voor- en tegenstanders. Bijzonder daarbij was om te merken dat alle partijen inzien dat de koopzondag een belangrijke positieve impuls is voor het behoud/herstel van ons centrum. Alleen verkiezingsbeloftes zitten een aantal partijen danig in hun eigen weg. Na 1.5 uur debatteren konden we niet anders concluderen dan dat geen van de confessionele partijen (Gemeentebelang, CDA en CU) een stap voorwaarts durfden te zetten, waardoor Harderwijk, toeristische trekpleister en centrumgemeente van de Noord-Veluwe, vooralsnog geen koopzondag krijgt.

Reden om op te geven? Nooit! Nog meer dan hiervoor willen we op zoek naar een opening en komt deze er niet op tijd, dan zal het nog meer dan de vorige periode item nr. 1 worden bij de verkiezingen in maart 2018 in Harderwijk en Hierden.

Over de verkiezingen van 2018 gesproken, we zijn nu goed halverwege deze periode. Voor Gertien aanleiding om het fractievoorzitterschap, uiteraard in goed overleg met fractie en bestuur, aan mij over te dragen. Zelf zal ze deze keuze nog wel toelichten in de komende Algemene Leden Vergadering. Voor mij een volgende fase in mijn politiek bestaan, waarbij ik naast de politieke inhoud, mij nu ook meer ga richten op de taken die bij een fractievoorzitterschap horen. Ook dat is voor mij een vorm van sport. Niet alleen willen presteren maar zeker ook anderen daarin stimuleren en faciliteren. Om zo, de sport die politiek heet en met name die van het ‘team’ Harderwijk Anders, hoog te houden.

Jack van Zundert

 

Harderwijk Anders