25 januari 2023

Bibliotheek start Nationale Voorleesdagen met groot voorleesfeest!

Groots in de krant en zichtbaar op de sociale media kanalen; vandaag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. Het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 – 6 jaar.

Een voorleescampagne om (groot)ouders te stimuleren om meer voor te lezen. Met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. Uit verschillende studies/onderzoeken blijkt bovendien dat voorlezen goed voor de ontwikkeling is. 

In ons verkiezingsprogramma van 2022 – 2026 hebben wij aandacht voor de jonge kinderen uit gezinnen met een taalachterstand. Wij kunnen en willen dan ook niet anders dan deze campagne toejuichen. Dat wij voorlezen een warm hart toedragen blijkt ook wel uit de foto’s, ook uit de oude doos 😉 verzameld door onze eigen team.

Donderdag 12 januari j.l. stond het programma ‘de Bibliotheek op school’ (dBos) op de agenda van Commissie Samenleving. Vanuit de bibliotheek werd uitleg gegeven over de aanpak en de te bereiken doelen voor alle kinderen in de gemeente Harderwijk. Bekijk de agenda, lees de factsheet en luister hier de vergadering terug. Een mooie en positieve samenwerking tussen scholen, de bibliotheek en de gemeente om een bijdrage te leveren aan de kansengelijkheid.

Nationale Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen, 25 januari t/m 4 februari, organiseert de bieb meerdere activiteiten om het plezier en belang van voorlezen onder de aandacht te brengen. Meer info is te bekijken op: https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/nationale-voorleesdagen.html

Veel leesplezier gewenst!

Voorlezen_2
Harderwijk Anders