24 februari 2022

De inwoner als klant behandelen

Gewoon de inwoner als klant behandelen

Harderwijk Anders vindt dat de inwoners van Harderwijk en Hierden als klant behandeld moeten worden. “Dat is al verbeterd maar dat kan echt nog beter. Wij willen dat de klant koning is en geholpen moet worden door de gemeente.

‘Wij bellen u terug’ in plaats van ‘U moet later terugbellen.’ Wat hebben inwoners nodig om goed te kunnen leven en functioneren? Bij sociaal beleid betekent dat naar de mensen kijken en niet naar de regels.”

De gemeente is er namelijk voor de inwoners en niet andersom. De gemeentelijke dienstverlening moet verder worden verbeterd en we sturen erop dat alle medewerkers, wethouders en burgemeester hun werk doen volgens het uitgangspunt: ‘De klant is koning en de inwoner is de klant!’

Harderwijk Anders vindt het belangrijk dat een gemeente dienstbaar en betrouwbaar is en dat je daar als inwoner op kunt rekenen.

Een inwoner van Harderwijk of Hierden moet met een vraag terecht kunnen bij de gemeente en geholpen worden bij het beantwoorden van vragen van de gemeente. Wij verwachten dus dat de medewerker naast de vragensteller gaat staan en samen op zoek gaat naar de juiste weg om tot oplossingen te komen. Er moet gedacht worden vanuit mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden of ingewikkelde procedures.

Harderwijk Anders vindt dat, als er iets misgaat bij de gemeente, we dat zo goed mogelijk moeten proberen te herstellen. We doen allemaal wel eens iets niet goed, dat moeten we kunnen toegeven en daar moeten we vooral van leren.

Een dienstbare gemeente Harderwijk is een gemeente die haar dienstverlening geregeld en goed evalueert. En die echt luistert naar wat inwoners vinden en willen en daar ook zoveel mogelijk naar handelt.

Actiepunten uit ons programma zijn:

  • Vragen en meldingen van inwoners (zoals via de BuitenBeter-app) worden binnen twee werkdagen beantwoord
  • De gemeente communiceert met haar inwoners in begrijpelijke taal (B1- niveau)
  • Er komt een inloopspreekuur bij gemeentelijke afdelingen met de garantie dat vragen binnen twee werkdagen worden beantwoord
  • Inwoners waarvan de gezinssituatie verandert krijgen automatisch een brief van de gemeente waarin staat waar zij terecht kunnen met vragen of problemen die voortvloeien uit deze verandering
  • Bij verschil van inzicht over bestuursrechtelijke maatregelen gaat de gemeente eerst in gesprek met de betrokkenen in plaats van direct handhaven
  • Als het niet om levensbedreigende situaties gaat worden rechtszaken zoveel mogelijk voorkomen en/of beperkt
  • Er komt betere communicatie over de bestuurlijke processen, met een heldere uitleg en stappenplannen
  • Voorstellen die nog door de raad moeten worden vastgesteld worden niet langer door het college als besluit aan de pers gepresenteerd maar als voorstel ter goedkeuring aan de raad
  • De gemeente gaat meer uitleg geven bij haar besluiten en daar open en helder over communiceren. Bijvoorbeeld over nut en noodzaak van kapvergunningen en het aantal nieuwe bomen dat geplant gaat worden ter compensatie

Lees ons hele programma hier.

#harderwijk #hierden #GR2022 #verkiezingen #lokaal

inwonerisklant_website-1920-x-1080-px
Harderwijk Anders