28 september 2022

Puinhoop uit het verleden leidt tot vertraging pilot PMD inleveren bij winkelcentra

We schreven eerder al eens: een slecht begin is dubbel zoveel werk. Harderwijk Anders maakt zich al jaren hard voor een beter afvalbeleid. Het werd zelfs een belangrijk thema in de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe het vanaf 2016 zover heeft kunnen komen lees je hier: hier: https://harderwijkanders.nl/fractie/3-oplossingen-voor-falend-nieuw-afvalbeleid/

Pilot start in 2023

Vandaag zijn wij als raadsleden via een informatiebrief van het college op de hoogte gesteld van de stand van zaken rondom de planning van de PMD pilot. Dit gaat over het inleveren van Plastic, Metaal en Drankkartons bij winkelcentra, zoals dat in het coalitieakkoord is opgenomen. Inwoners krijgen zo meer mogelijkheden om hun PMD afval vooraf te scheiden en zo de hoeveelheid restafval te verminderen. De pilot moet inzage geven in hoeverre bewoners de mogelijkheid van bronscheiding prettig vinden en hoe dit kan bijdragen aan een betere afvalscheiding. 

Fractievoorzitter Henk Vermeer: 

Jammer dat het niet eerder lukt, maar beter een zorgvuldige voorbereiding dan de puinhoop van de afgelopen jaren. We moeten dus bij de belastingverordening ingrijpen op de tarieven voor 2023, nu PMD inleveren bij winkelcentra vanaf 1 januari nog niet mogelijk is. Dat gaan we nu berekenen.”

Als coalitiepartijen (HA, CU, CDA en D66) hebben we opgeschreven dat deze pilot met ingang van 1 oktober a.s. van start zou moeten gaan. Helaas is gebleken dat voor een goede voorbereiding van de pilot meer tijd nodig is. We zijn blij dat het college ons dat uit eigen beweging meldt en hier open en duidelijk over is.

Waarom 1 oktober starten niet lukt

De levertijden van materialen voor de pilot, zoals containers, wordt als een reden opgeven door het college. Verder werd tijdens de voorbereiding van de pilot duidelijk dat het niet alleen gaat om het plaatsen van een aantal containers en het legen ervan. Het vraagt ook om aanpassingen in de contracten met transporteurs en afvalverwerker. Die contracten bleken eerder al niet echt flexibel en in het nadeel van de gemeente. Komende maand krijgen wij als raad een voorstel waarin de inrichting, aanpak, kosten, opbrengsten, mogelijkheden en risico’s van de pilot worden toegelicht. De verwachting is dat de pilot kan starten in het tweede kwartaal van 2023.

Henk Vermeer: 

“Bij de coalitiebesprekingen hebben we al vastgesteld dat het vorige college zich al voor veel jaren helemaal klemgezet heeft met de contracten voor ophalen en verwerking van huisvuil en dat er nog veel openstaande acties waren. We snappen dus dat het nieuwe college veel energie en tijd hebben moeten besteden aan het oplossen hiervan en dat een schone stad voorrang heeft gekregen. Jammer dat er daardoor geen mensen en tijd beschikbaar waren om de pilot door te voeren, maar dat is begrijpelijk.”

Wat we tot nu toe wel konden doen:

  • In de raadsvergadering van 7 maart hebben we gelukkig voor elkaar gekregen dat de openingstijden van de milieustraat aan de Daltonstraat op zaterdag verruimd zijn en dat deze ook op een doordeweekse ochtend en avond open zijn.
  • Verder is geregeld dat iemand die dagelijks een zakje afval in een ondergrondse container voor restafval gooit, straks in februari volgend jaar geen rekening van meer dan 500 euro extra krijgt, maar dat het variabele deel maximaal 208 euro mag bedragen (zelfde tarief als iemand die elke 2 weken de grijze container aan de weg zet).

Eerstvolgende actie:

  • We moeten bij de belastingverordening ingrijpen op de tarieven voor 2023, nu PMD inleveren bij winkelcentra vanaf 1 januari nog niet mogelijk is. Dat gaan we nu berekenen.
272863773_308429924656084_5656978726551069839_n-1
Harderwijk Anders