11 maart 2022

3 oplossingen voor falend nieuw afvalbeleid

Een slecht begin is dubbel zoveel werk. Dat lijkt nu werkelijkheid te worden. Met de invoering van het nieuwe afvalbeleid in 2022 blijken veel inwoners van gemeente Harderwijk diep ongelukkig. Posters, brieven en flyers moeten duidelijk maken dat inwoners vanaf nu anders gaan betalen voor afval. Anders wordt wat ons betreft vertaald naar: véél meer betalen voor afval. De klachten stromen binnen.

Harderwijk Anders is groen maar niet gek! Dat we meer moeten betalen voor ons afval is onvermijdelijk. Dat we bewuster met ons afval om moeten gaan is een feit. Het huidige afvalbeleid laat inwoners onnodig veel betalen (100 euro per jaar extra voor een groter huishouden of zelfs meer bij ondergrondse containers), stimuleert afval dumpen in plantsoenen en de Veluwse natuur, stimuleert vullen van containers van anderen met gele kaarten als gevolg en het stimuleert ongewenst afvoeren bij andere gemeenten.

Dat Moet Gewoon Anders!

Oplossing 1:

Harderwijk Anders stemt al tegen dit beleid vanaf de start. Stem 14, 15 of 16 maart Gewoon Harderwijk Anders. Direct na de verkiezingen zullen we proberen een meerderheid te krijgen om alsnog het afvalbeleid weer een duw in de goede richting te geven.

Ons speerpunt: Gewoon Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) in iedere wijk inleveren

Oplossing 2:

Verzamel je PMD en breng het GRATIS naar een winkelcentrum in de buurt. Uit onze eigen test blijkt dit 3/4 van het afval te schelen. We deden een voorstel voor meer inzamelpunten maar dat kwam er niet door. Dus voorlopig kun je het alleen gratis naar de Daltonstraat brengen.

Oplossing 3:

Koop bewust in tijdens je boodschappen voor zover je dat mogelijk wordt gemaakt door supermarkten en andere winkels. Dit is niet van de ene op de andere dag geregeld.

Update maart 2022:

In de laatste raadsvergadering hebben we gelukkig wel voor elkaar gekregen dat de openingstijden van de milieustraat aan de Daltonstraat op zaterdag verruimd moeten worden en dat deze ook op een doordeweekse ochtend en avond open moet gaan.Verder is geregeld dat iemand die dagelijks een zakje afval in een ondergrondse container voor restafval gooit, straks in februari volgend jaar geen rekening van meer dan 500 euro extra krijgt, maar dat het variabele deel maximaal 208 euro mag bedragen (zelfde tarief als iemand die elke 2 weken de grijze container aan de weg zet).

Hoe heeft het vanaf 2016 zover kunnen komen?

2016 | Putten 80 kg afval per inwoner versus Harderwijk 210 kg per inwoner

In 2016 werd pijnlijk duidelijk dat Gemeente Harderwijk in de regio ontzettend slecht scoorde wat betreft het aantal kilo’s afval per inwoner. Harderwijk Anders zei: ‘dit moet gewoon rigoureus anders!’.

Voorstel Harderwijk Anders: voer hetzelfde systeem in als gemeente Putten.
Het voorstel werd afgewezen vanwege contractuele redenen.

De wethouder kwam datzelfde jaar met een DIFTAR voorstel. Diftar staat voor: verschillende tarieven en dat houdt in dat je afvalstoffenheffing betaalt afhankelijk van de hoeveelheid restafval. Tijdens het debat werd duidelijk dat er nog geen oplossing was voor hoogbouw en stapelbouw, geen  tarieven bekend waren en dat er nog geen draagvlak voor gecreëerd was in Harderwijk en Hierden.

Gevolg: de wethouder trok het voorstel terug.

2018  | Nieuw plan opnieuw teruggetrokken

Het voorstel voor containers bij stapelbouw en de binnenstad was klaar. Dat zag er op zich goed uit.

Maar de gemeenteraad wilde dat het betrokken werd bij het complete VANG (Van Afval Naar Grondstof) verhaal.

Gevolg: voorstel werd teruggetrokken door de raad, omdat het nog niet af was.

2020 | Bronsscheiding of nascheiding

Thuis afval sorteren maakt mensen bewust hoeveel afval er in huis komt en welk type afval de meeste hoeveelheid bepaalt. In dit jaar blijkt dat het college verder wil met diftar en nadrukkelijk kiest voor nascheiding van PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons).

Voorstel Harderwijk Anders: kijk naar de ophaalroutes om zo toch bronscheiding van PMD aan huis mogelijk te maken.
Dat voorstel werd genegeerd.

In dit jaar was Harderwijk Anders al ernstig bezorgd om de tariefstelling die op dat moment nog steeds zeer onduidelijk was. De modellen lieten zien dat inwoners van de gemeente in elk scenario fors meer zou moeten gaan betalen. Men ging ervan uit dat bij het invoeren van de regeling spontaan 1/3 van de hoeveelheid restafval zou verdwijnen zonder te vertellen hoe. Harderwijk Anders deed een proef met een aparte container voor PMD waaruit bleek dat minimaal ¾ van het volume restafval hierdoor verdwijnt uit de grijze container.

Voorstel Harderwijk Anders: stop met deze papieren werkelijkheid, denk na over verbetering en alternatieven.
Alleen het CDA steunde ons in dit voorstel. De andere partijen vonden dit geen reden tot zorgen. We stemden beiden tegen het afvalbeleid tijdens de besluitvorming.

Helaas, het afvalbeleid werd aangenomen. We steunden wel moties die ervoor moesten zorgen dat de communicatie zo goed mogelijk wordt uitgevoerd en er een proefperiode zou komen.
Er is niets met de proefperiode gedaan, je moet vanaf 1 januari gewoon per container of zak betalen!

2021 | Harderwijk Anders probeert rampenplan alsnog te stoppen

Tijdens het besluit over de begroting en de belastingtarieven voor 2022 werd de definitieve afvalstoffenheffing duidelijk. Gemeente Harderwijk was al volop aan het communiceren over wijzigingen van tarieven terwijl de tarieven nog niet definitief vastgesteld waren. In december werd ook nog eens duidelijk dat een groot deel van de huishoudens in 2022 zelfs het GFT nog niet kan scheiden. De containers bij hoogbouw en binnenstad moeten nog geplaatst worden waarbij men hoopt dit uiterlijk in juli af te ronden. Al bij voorbaat moeten deze mensen gecompenseerd worden voor hun afvaltarief! Dit moet stoppen, wetende dat enkele partijen bij afloop van het contract naar weer een nieuw afvalvoorstel willen dat afrekent op gewicht in plaats van lediging wat opnieuw een flinke investering vraagt voor aanpassing van containers en wagens.

Harderwijk Anders deed voorstellen

1) Systeem pas doorvoeren vanaf 2023 als alles eromheen geregeld is, zoals containers voor gft-afval bij stapelbouw en in de binnenstad.

2) Voorstel: een langzame opbouw van het tarief in meerdere jaren zodat iedereen praktijkervaring kan opdoen met de nieuwe aanpak zonder direct bestraft te worden met hoge rekeningen. We maakten zelfs een alternatieve berekening die gemeente en inwoners niets kost.

3) Voorstel: PMD inleveren bij winkelcentra mogelijk maken.
Het CDA steunde deze voorstellen en tot onze grote verrassing sloten SGP en PvdA nu ook aan en de laatste haalde er zelfs landelijke televisie bij. D66 begon te zwaaien met een motie van afkeuring maar stemde toch voor het beleid.

pmd-website
Harderwijk Anders