Burak Özdemir

Mijn naam is Burak Özdemir, gehuwd met Gülsüm en de trotse vader van twee dochters en een zoon. Ik ben vanaf geboorte Harderwijker. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het ministerie van Financiën.

Vanuit mijn financiële achtergrond ben ik met name geïnteresseerd in de financiën van de gemeente. De gemeente Harderwijk moet een gezonde gemeente zijn en blijven. Hiervoor zal ik steeds de begroting goed beoordelen en erop letten dat alle risico’s in beeld worden gebracht.

Mijn motivatie is nagenoeg hetzelfde als in mijn baan. Ik wil me inzetten voor de lokale bevolking. Door mijn werk heb ik veel kennis op het gebied van economische en maatschappelijke ontwikkeling opgedaan. Die kennis wil ik gebruiken in mijn werk als raadslid. En dat wil ik doen bij een partij die Anders is, een partij die het dichtste bij de lokale bevolking staat.

Ik vind Harderwijk een geweldige gemeente. Harderwijk is een gemeente waar bewoners met trots wonen. Helaas zijn de omstandigheden voor veel mensen minder rooskleurig geworden.

Veel gezinnen worden geconfronteerd met werkloosheid, minder inkomen, en een toenemende behoefte aan zorg. Door de crisis en de keuzes van de landelijke politiek staan de gezinnen onder druk. Dat betekent dat de lokale politiek daar nu een heel belangrijke rol in moet spelen. En daar wil ik mij voor inzetten. Voor goede zorg, leefbaarheid in de wijken, het creëren van echte banen voor een eerlijke beloning.

Ook wil ik me inzetten voor de jongeren. Die moeten we binnen de gemeente houden. Zij zijn onze toekomst. Ik wil me inzetten voor betere bereikbaarheid van onderwijs, geschikte woningen, werk, voorzieningen en vermaak.

Tevens wil ik voorkomen dat de bewoners van Harderwijk alleen op het laatste moment mogen zeggen of zij voor of tegen een project zijn. Ik wil ervoor zorgen dat inwoners gemakkelijk in staat zijn om op het juiste moment en goed geïnformeerd een bijdrage te leveren aan de plannen voor Harderwijk.

Burak Özdemir

IMG_2022

Gegevens

Functie: Raadslid

E-mail: b.ozdemir@harderwijk.nl

Telefoonnummer: +31 634010842