Speerpunten 2022-2026

Gewoon de mensen centraal en niet de regels

Iedereen doet mee in Harderwijk en Hierden. Harderwijk Anders vindt dat Iedereen mee moet kunnen doen, zowel cultureel, sportief als maatschappelijk. Mensen en niet regels staan centraal. Omdat geen mens en geen situatie hetzelfde is, kiezen wij waar mogelijk voor maatwerk, waarbij de inwoner en zijn of haar directe omgeving zo veel als mogelijk zelf aan het stuur zitten.

Gewoon Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) in iedere wijk inleveren

Om afval beter te scheiden en inwoners invloed te geven op het aantal keren dat hun grijze bak wordt geledigd, komt er - net als bij glasbakken – per wijk minimaal één punt waar PMD wordt ingezameld.

Gewoon een buurtbudget voor goede plannen van inwoners

Inwoners krijgen meer invloed op de prioriteiten in hun wijk door het beschikbaar stellen van een buurtbudget via het project ‘Samen Mooier’ als opvolger van ‘Samen kleuren we de stad’. Zo worden kleinschalige projecten en verbeteringen in de buurt bekostigd.

Gewoon 10 miljoen voor het fonds WoningenNU

Binnen 2,5 jaar een passende woning voor iedereen in Harderwijk en Hierden blijft ons doel en daarvoor richten we een uniek fonds op. Dit benutten we door als gemeente zelf meer regie over grond en projectontwikkeling te nemen met meer aandacht voor nieuwe, andere woonbehoeften en specifieke groepen. Zelfbewoningsplicht voor huizenkopers en voorrang voor (voormalig) inwoners van onze gemeente. Er worden een fors aantal tijdelijke woningen geplaatst voor jongeren en spoedzoekers.

Gewoon veilig in het verkeer

Inwoners worden betrokken bij het inventariseren en herinrichten van verkeersonveilige situaties. De gemeente zorgt er samen met de politie voor dat er met name meer op snelheidsovertredingen wordt gecontroleerd.

Gewoon doorwerken aan betaalbare duurzaamheid

We blijven werk maken van de gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsambities en betrekken inwoners en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van betaalbare innovatieve duurzame oplossingen.

Gewoon de inwoner als klant behandelen

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. De gemeentelijke dienstverlening wordt verder verbeterd en we sturen erop dat alle medewerkers en bestuurders handelen naar het credo ‘De klant is koning en de inwoner is de klant!’.

Gewoon mee blijven doen als je ouder wordt

Ouderen blijven meedoen in Harderwijk en Hierden. We spelen in op de ‘vergrijzing’ van onze samenleving met o.a. aangepaste woonvormen, mantelzorg-voorzieningen, bestrijding van eenzaamheid en ‘dementievriendelijk Harderwijk en Hierden’.

Gewoon betaalbare lasten voor iedereen

Gemeentelijke belastingen en heffingen houden wij zo laag mogelijk. De kosten voor riool- en afvalheffingen zullen wij niet meer dan trendmatig laten stijgen.

Gewoon lokaal inkopen door de gemeente

De gemeentelijke organisatie koopt producten en diensten bij voorkeur lokaal in en maakt daarbij gebruik van een roulatiesysteem. Bij onderhandse aanbestedingen wordt minimaal één lokale partij geselecteerd.

Gewoon zorgen voor goede opleidingen

Het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente werken samen aan goed opgeleide jongeren en werkzoekenden. We stimuleren de samenwerking tussen beroeps/praktijkonderwijs en bedrijfsleven in met name de zorg en techniek.

Gewoon een eerlijk evenementenbeleid

Er komt een herziening van het evenementenbeleid. Er komt meer budget voor lokale organisatoren en een betere afstemming tussen partijen om zo de kwaliteit van de lokale evenementen te waarborgen. Hierbij wordt veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid van organisatoren en gemeente.