Speerpunten 2018-2022

Onze speerpunten voor 2018-2022

 1. Passende woonruimte binnen 2,5 jaar voor iedereen.
  Bijvoorbeeld door jongeren te laten wonen bij verzorgingshuizen waarbij een deel van de huur betaald kan worden door het geven van hulp aan de ouderen. Een ander voorbeeld is de inzet van Tiny Houses.
 2. Een veilige, schone, prettige leefomgeving voor iedereen.
  Bijvoorbeeld door de geluids- en fijnstofoverlast aan te pakken bij de A28 en N302 door overkapping en/of hoge schermen met zonnepanelen.
 3. Een ruim en betaalbaar aanbod van kunst, cultuur en sport voor iedereen.
  Bijvoorbeeld door een buurtcultuurfonds.
 4. Veilig verkeer voor iedereen.
  Bijvoorbeeld door het met voorrang oplossen van gevaarlijke oversteeksituaties zoals bij De Bank, de Parkweg en de Oranjelaan.
 5. Koopzondag en evenementen op zondag voor iedereen (die dat wil).
  Bijvoorbeeld ook supermarkten open en een kermis op zondag toestaan.
 6. Goede zorg voor iedereen, waarbij mensen centraal staan en niet regels.
  Bijvoorbeeld door het terugdringen van eenzaamheid middels creatieve oplossingen.
 7. Gemeentelijke gebouwen binnen 5 jaar klimaatneutraal, dat is goed voor iedereen.
  Bijvoorbeeld door gemeentelijke daken beschikbaar stellen voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen.
 8. De uitgaven van de gemeente in balans met de inkomsten, inzichtelijk voor iedereen.
  Bijvoorbeeld de OZB niet verhogen om de begroting rond te krijgen.
 9. Verdere verbetering van de service bij de gemeente, toegankelijk voor iedereen.
  Bijvoorbeeld een inloopspreekuur bij ambtelijke afdelingen met de garantie dat vragen binnen twee dagen beantwoord worden.
 10. Sport en beweging, mogelijk voor iedereen.
  Bijvoorbeeld: sport en bewegen inzetten bij activiteiten in onderwijs, zorg en welzijn en de verenigingen die dit uitvoeren belonen.