14 februari 2019

ZWEMBAD, OUDE BIEB, MOBIEL PODIUM, DUURZAAMHEID

Dit zijn onderwerpen die vanavond vanaf 19.30 op de agenda staan in de gemeenteraad in Het Huis van de Stad.

Nieuwe zwembad energieneutraal

Bij het ZWEMBAD ligt een voorstel voor een energieneutraal bad met daaraan toegevoegd, zoals HA gevraagd heeft, ook FUN elementen. We vinden het een mooi plan. Wel vinden wij dat er meer aandacht voor de 14+ jongeren moet zijn en dat het plan nog niet helemaal compleet is. Daar doen we dus voorstellen voor.
Natuurlijk zijn wij ook voor zo laag mogelijke zwemtarieven maar we willen eerst wel eens in de commissie een gesprek voeren over de volgende zaken die in onze inwoners aangaan:
– Klantvriendelijkheid
– Klantgerichtheid
– Efficiënte roostering
– Verkorting wachtlijst zwemles
– Openingstijden
– Marketingstrategie
– Toegangstarieven
– Kostenpatroon afgestemd op bezoekersaantallen
Voor ieder punt apart een besluit nemen is volgens HA niet handig omdat ze allemaal met elkaar te maken hebben.
Raadslid Kimberley Siccama zal dit agendapunt voor haar rekening nemen.

Wat doen we met de locatie van de “Oude Bieb”

We besluiten ook over het visiedocument Academiestraat 5, oftewel de OUDE BIEB. In hoofdlijnen zijn wij het er mee eens dat er woningen gebouwd worden. Voor ons is horeca of detailhandel overbodig en is een maatschappelijke functie toevoegen bespreekbaar. Maar bovenal moeten er betaalbare woningen komen met een duurzame aanpak voor de bouw.
Edwin Enklaar zal dit agendapunt voor zijn rekening nemen.

Duurzaamheid als onderdeel van elk voorstel

Daarnaast nemen we een besluit over een motie die we hebben ingediend waarin we willen dat elke voorstel naar de raad voorzien wordt van de 7 pijlers voor DUURZAAMHEID. Niet als werkverschaffing, maar om er voor te zorgen dat de gehele organisatie, college en gemeenteraad bij ieder besluit nadenkt wat de invloed op duurzaamheid is. Als iets niet van toepassing is dan kan worden volstaan met de toelichting: “niet van toepassing”. Makkelijk toch?

Tot vanavond

Schermafbeelding-2019-02-14-om-14.57.48
Harderwijk Anders