24 november 2019

Wethouder aan het woord: Jeroen de Jong (CDA)

Een jaar wethouder…

Ruim een jaar geleden traden er drie nieuwe wethouders aan in de gemeente Harderwijk. Nu een jaar verder werd mij de vraag gesteld: “Hoe was je eerste jaar?”. Verrassend genoeg was dat niet door één partij, maar door twee…

Een jaar geleden waren de onderhandelingen afgerond en stond daar een enthousiast college met realiteitszin en een gezonde ambitie. Nu een jaar later zie ik ook een leuk en hecht team staan. Ik kan natuurlijk niet anders spreken dan namens mijzelf.

Mijn naam is Jeroen de Jong, wethouder namens het CDA, maar wel wethouder voor de hele gemeenteraad. Partijpolitiek naar de achtergrond en stadsbestuur naar de voorgrond. Ik stel mijzelf ook voor omdat dit stuk (wellicht) in beide partijblaadjes komt te staan. En dan hoort het om voor beide hetzelfde verhaal te kunnen houden. Wel zo transparant.

Het afgelopen jaar was voor mij wennen, maar wellicht zelfs ook meer wennen voor ambtenaren. Nieuwe wethouders met nieuwe gebruiken, energie en aanpakken. Ik kan mij dan ook voorstellen dat dit wennen is voor ambtenaren. Met onderwerpen als Financiën, Groen, Vitale Vakantieparken, Parkeren, Wonen, Vastgoed en Grond (en nog enkele onderwerpen meer) wil ik ook hard meewerken aan de cultuurverandering in Harderwijk. 

Met parkeren en groen kon er in het eerste jaar al een slag gemaakt worden en ik hoop met financiën dit jaar de omslag te maken van “incidenteel geld” (geld dat je eenmalig investeert en direct afschrijft) naar “structureel geld” ( waarbij je de investering deelt door het aantal jaren van gebruik). Dat lijkt iets kleins maar door dat te doen zorg je ook voor vervanging. Een mooi voorbeeld is dat vroeger de voetbalveldjes werden betaald met Nuondividend. Daar was genoeg van en dat kon dus makkelijk. Maar als het veld vervangen moet worden dan is er nu geen “geldkraan” meer. Daarom zijn we bezig om daar een goede structuur van te maken zodat voorzieningen niet verdwijnen omdat wij vergeten zijn er voor te sparen. Een anderen manier van financieren maar wel één met een langer en realistischer kader.

Een onderwerp wat komend jaar echt “meters moet gaan maken” is het onderwerp Vitale Vakantieparken. Een onderwerp dat goed is besproken tijdens de coalitie en waarbij de nuance van collegepartijen duidelijk is. Een onderwerp ook wat veel Harderwijkers raakt en waarbij veel situaties op elkaar lijken, maar toch weer anders zijn. Een onderwerp waarbij politiek, draagvlak, juridische zaken en ook de provincie en regio een onderdeel zijn. Ik blijf mij hard maken voor een realistische aanpak waarbij wij voor die bewoners duidelijkheid creëren en ook met het verleden durfden breken. 

In de afgelopen  periode heb ik met meerdere parken gesproken en veel hoop

en realisme ontmoet. Iedereen staat in de startblokken en wij zullen als gemeente alle zeilen bij zetten om die gewenste snelheid ook te kunnen halen. 

Ik zal mij ten volle inzetten om met dit dossier ruimtelijke duidelijkheid te geven, maar ook duidelijke rust zodat de parken weten waar ze naar toe kunnen. Hun visie staat centraal bij de planvorming. En met die duidelijkheid weten wij ook waar wij echt staan met toerisme en kunnen wij samen met de regio naar andere, nieuwe mogelijkheden voor verblijf kijken.

Nu, na een jaar, kijk ik terug op een intensieve tijd. Een leuke tijd met her en der wat weerstand, maar met de blik vooruit op wat we willen en kunnen veranderen. Ik ben oprecht blij met dit team van wethouders en de manier waarop de raad de plannen steunt. Want alleen dan kun je samen wat veranderen…

Jeroen de Jong

Screenshot-2016-02-06-at-14.24.59
Harderwijk Anders