24 november 2018

Verruimen openingstijden Houtwal garage. Goed idee, of toch niet?

houtwal

Het college van Harderwijk heeft het plan opgevat om de openingstijden van de Houtwalgarage te verruimen.  Dit heeft tot gevolg dat vrij parkeren in de binnenstad na 18.00u bij de parkeermeters wordt teruggebracht tot pas vrij parkeren na 22.00u. Dit heeft nogal wat gevolgen voor bewoners, bezoekers en de horecasector. Vergunninghouders-bewoners kunnen als goedmakertje een bezoekers pas kopen.

Stadspartij Harderwijk Anders heeft hier toch wel enkele vraagtekens bij, zoals:

Waarop is precies gebaseerd dat er ’s avonds behoefte is aan meer dan 400 parkeerplaatsen als je bijna elke avond een vrijwel lege Vitringasingel ziet?

Waarop is gebaseerd dat je het tijdstip van binnenrijden in de Houtwalgarage moet zetten op tien uur in plaats van acht uur of negen uur ’s avonds? (Het uitrijden kan al 24 uur per dag) Waarom kunnen alleen vergunninghouders-bewoners een bezoekerspas kopen? Bewoners die geen auto hebben krijgen toch ook bezoek. Het gelijkheidsbeginsel moet volgens ons ook hier gelden.

Duidelijk is dat de horecaklanten de plannen ook in de portemonnee gaan voelen en dat zal de klandizie, zacht gezegd, niet bevorderen.

Onze partij is, zeker als het nut niet helder is, er geen voorstander van om de burgers en horeca-ondernemers onnodig met extra kosten op te zadelen.

Stadspartij Harderwijk Anders wil het onderwerp graag op de politieke agenda zetten en dit niet alleen maar voor ” ter kennisneming” lezen.

Het college zal wel met een wel heel goede onderbouwing van dit kosten-batenverhaal moeten komen om ons te overtuigen.

houtwal
Harderwijk Anders