20 maart 2019

Verkiezingskrant legt provinciale- en waterschap verkiezingen helder uit.

Op 20 maart worden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen gehouden. Ga ook stemmen!
Aan deze verkiezingen doet HA niet mee. Als lokale partij steken wij onze energie in de gemeente HArderwijk.

Wel wijzen we je graag op de verkiezingskrant in gewone taal over de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Dit is een krant met heldere informatie in begrijpelijke taal.

Deze krant gaat over:
· Wat doet de provincie?
· Wat doen de waterschappen?
· Waarom stemmen?
· Op wie ga ik stemmen?
· Stemmen: hoe doe je dat?
· Stemmen: wat mag wel en wat mag niet?
· De Eerste Kamer

De krant is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Makkelijk Lezen.

Verkiezingskrant
Harderwijk Anders