26 april 2019

Tien Koninklijke Onderscheidingen in Harderwijk

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft op vrijdag 26 april in de raadzaal van het Huis van de Stad een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan tien inwoners van de gemeente Harderwijk die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. Namens Harderwijk Anders was het raadslid Maarten Reckman aanwezig. Voor de gehuldigden en hun naasten: van harte gefeliciteerd!

Anton de Craen (70) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Al bijna 30 jaar is hij vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Harderwijk. Als ouderling zette hij zich in voor de kerkdiensten in ziekenhuis St Jansdal. Hij was van 1993 – 2000 tweede penningmeester van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. Sinds 2013 is De Craen voorzitter van de Stichting Vrienden van Sonnevanck. 

Pea de Craen- Epe (71) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf de start in 1987 is zij als vrijwilliger, onder meer in de rol van gastvrouw, op verschillende manieren nauw betrokken bij het ziekenhuis St Jansdal. Daarnaast was zij gedurende 20 jaar de steun en toeverlaat van een oudere buurvrouw. 

Fons Scholte (78) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft als EHBO-instructeur veel betekend voor de samenleving. Scholte was penningmeester en interim voorzitter van de Katholieke belangenorganisatie voor senioren. Bij de Geloofsgemeenschap van de Heilige Catharina is hij vrijwilliger. En hij leidt bezoekers rond op de Harderwijker molen. 

Thico van Noort (79) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is vrijwilliger bij Humanitas Noord Veluwe en lid van de werkgroep Steun bij Rouw en verlies. Ze biedt onder meer individuele begeleiding en organiseert en coördineert wandelgroepen. Daarnaast is zij mantelzorger van een blinde dame, zij leest haar wekelijks voor.

Jan Dur (75) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is vrijwilliger bij de Stichting Norbertijnen Priorij De Essenburgh te Hierden, zanger bij het Caeciliakoor van de Catharinakerk, lid technische dienst en acoliet van de R.K. geloofsgemeenschap heilige Catharina en vrijwilliger bij de Stichting ZorgDat.

Kees Bekkering (70) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1980 – 1990 was hij bestuurslid van atletiekvereniging Athlos. Gedurende 25 jaar was hij achtereenvolgens bestuurslid, penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter van de stichting Multifunctioneel Centrum De Roef.

Henk Leeuwis (72) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was medeoprichter van Tennisvereniging De Rumels in Hierden en de afgelopen 45 jaar betrokken bij ondernemings- en medezeggenschapsraden, de RABO bank Noord Veluwe en bij de politiek als raadslid Gemeentebelang. Ook was hij voorzitter van de Patiëntenraad St Jansdal en is voorzitter bouwcommissie en renovatiecommissie van Harderwieker Bieleggers ’84

Henk van der Meijden (68) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij speelde een cruciale rol bij de totstandkoming van de Veteranenwet in 2012 en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het realiseren van de Ereschuldregeling. Ook is hij medeoprichter en president van de Lions Club Harderwijk – Irminloo.

Chris Herzog (67) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds 1982 vrijwilliger bij de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe. Sinds 1991 is Herzog medeoprichter, bestuurder en vrijwilliger van Stichting de Hortus Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, oprichter en coördinator van de Natuurtuin. Ook is hij vrijwilliger bij de Stichting Showband Doe Maar te Ermelo en was hij vrijwilliger en penningmeester van muziekvereniging Crescendo.

Judith Overeem (53) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij was van 1985 tot 1991 vrijwilliger en bestuurslid van de Scoutingvereniging Ragay Redoz. Van 1996 tot 2016 was Overeem secretarieel ondersteuner van de Botterstichting Harderwijk en de Stichting Visserijdagen. Al gedurende bijna 20 jaar is zij mantelzorger en ondersteuner van eerst haar beide ouders en nu nog haar moeder.


lintjesregen
Harderwijk Anders