03 maart 2023

Renovatiemogelijkheden Mess

Op donderdagavond 23 februari 2023 brachten de raadsleden Christel, Tim en Bert een bezoek aan de Mess, gevestigd in het oude Mess gebouw op de voormalige legerbasis Kranenburg Noord. Dit pand was vroeger in gebruik als recreatie/bar gebouw voor officieren en onder-officieren. 

Het pand heeft voor Harderwijk historische waarde. Op uitnodiging van Gemeente Harderwijk en de architect kregen de commissie- en raadsleden uitleg m.b.t. de renovatie en een rondleiding in de Mess.

Er waren veel geïnteresseerden aanwezig waardoor de groep in tweeën werd gedeeld. Wethouder Wilco Mazier opende de avond en gaf aan dat de benodigde financiële middelen al door de gemeente waren gereserveerd. Toch zijn er nog wel keuzes te maken in een basisvariant en een uitgebreidere variant. Na de uitleg en rondleiding konden vragen gesteld worden aan de architect en aan de aanwezige ambtenaren die betrokken zijn bij dit project.

Vanaf 1948 is het pand zeker vijf keer aangepast door er ruimtes bij aan te bouwen. Hierdoor is het een gebouw geworden bestaande uit vele kleine kamertjes. Het een mooier dan het ander. 

Nu en ook in de toekomst maken kunstenaars gebruik van het gebouw. Mess is nu de culturele broedplaats. Na de renovatie is het de bedoeling dat er een mooie werkplaats komt en een expositieruimte. Ook wordt er gedacht aan een restaurant waar activiteiten in gehouden kunnen worden. Een pareltje in Harderwijk en met de blik gericht op de toekomst kan de Mess ook gebruikt worden als wijkcentrum voor de bewoners van de nieuwe woonwijk Kranenburg Noord. Aan de achterzijde van de Mess komt dan een buitenterras waar men in de zomermaanden kan genieten van een hapje en drankje. 

De raad zal t.z.t. de benodigde informatie ontvangen om vervolgens een beslissing te nemen over de renovatie. Dan zal blijken welke plannen wel of geen doorgang vinden.

Hieronder een aantal foto’s van de maquette van de Mess met de renovatie opties, gemaakt tijdens het werkbezoek.

Verbouwingoptiesmess_-4
Harderwijk Anders