24 januari 2019

Raadsvergadering 24-01-2019

Vanavond start om 19.30 uur de vergadering van de gemeenteraad. Een bijeenkomst met besluiten en een debat. 
Kom gerust kijken op de tribune of kijk mee via internet (als je niet weet hoe dat werkt, stuur ons dan een berichtje). En spreek ons aan voor of na de vergadering als je iets wilt delen of vragen. We zitten, vanaf de tribune gekeken, rechts vooraan in de bankjes.

We besluiten over het voorstel ‘Meedoen moet kunnen’ van Harderwijk Anders wethouder Gert Jan van Noort.
Maatschappelijke organisaties in Harderwijk kunnen volgens het voorstel geld krijgen voor het samen organiseren van een passend cultureel en sportief aanbod voor inwoners die onvoldoende mogelijkheden hebben om op eigen kracht aan andere activiteiten deel te nemen. 

Verder besluiten we over het bestemmingsplan Hierden Dorp-Lageweg en de Marnixstraat. Met name bij de laatste gaat het over sociale woningbouw. Er is in de plannen als geluisterd en aangepast nav inspraak van de omwonenden. Ze willen echter een nog kleiner gebouw met minder woningen. Dat vinden wij niet opwegen tegen het algemeen belang van de noodzakelijke woningbouw.

Verder besluiten we over uitbreiding van het aantal mensen bij de gemeente die zich bezig houden met Ruimte. Dat is een logisch voorstel gezien het grote aantal woningbouwprojecten wat we de komende jaren door de molen heen moeten zien te krijgen.

We hebben ook een debat over woningbouw in de Academiestraat (de oude bieb). Vanavond zullen wij onze kijk daarop toelichten. In het artikel van de De Stentor Veluwe van vanmorgen en het artikel in de Harderwijker Courant alvast een voorzet van onze fractievoorzitter Henk Vermeer.

We hopen ook dat raad een positief besluit neemt tot benoeming van ons fractieteamlid Ben Haarhuis. Hij zal dan toetreden tot de commissie Ruimte. Een welkome versterking!
Ook geïnteresseerd in politiek, met ons meewerken aan een nog mooier Harderwijk en Hierden en sta je achter onze uitgangspunten (https://www.harderwijkanders.nl/fra…/2a-programma-2018-2022/)? Neem dan gerust contact met ons op voor een gesprek.

artikel uit Harderwijker Courant 23-01-2019

Artikel uit de Stentor 24-01-2019

gemeentehuis
Harderwijk Anders