02 januari 2022

Plan Dolfinariumeiland

Afgelopen week publiceerde de Stentor een artikel over de mogelijke toekomst van het Dolfinariumeiland. De strook voor het Dolfinarium die nu nog gebruikt wordt als parkeerplaats. Het krantenartikel is gebaseerd op plannen van een tweetal ex-ambtenaren van de gemeente.

Harderwijk Anders wil dat de gemeente de regie pakt bij de invulling van het zogenaamde ‘commerciële plint’ bij het Dolfinarium-eiland. HA is klaar met het wachten op marktpartijen en de ontwikkelaar van Waterfront en vindt dat het college nu eens door moet pakken. We gaan er overigens vanuit dat het Dolfinarium nog vele jaren actief blijft en dat er door de eigenaar in wordt geïnvesteerd. Dat is goed voor Harderwijk. Als eigenaar van de onderliggende grond moet de gemeente echter wel alle opties openhouden voor als het park ooit mocht stoppen.

De oproep van ex-ambtenaren Kroese en Heijboer om geen haast te maken delen wij niet. Er moet juist vaart gemaakt worden! Dat er geen ‘muur van bebouwing’ moet komen, waar zij bang voor zijn, lijkt ons logisch. Eén stadsmuur is genoeg. Hun idee om de zichtlijn vanuit de Vischpoort op het water te richten klinkt ons als muziek in de oren. Zolang het Dolfinarium er is, is dat zicht er echter niet, ook niet vanaf het water op de Vischpoort. Het kan dus alleen maar beter worden.

In het plan een reeks winkelpanden opnemen en zo concurreren met de winkels in de binnenstad vindt HA zeer onverstandig. Wel moet er nog een oude belofte aan de voormalige kioskhouders worden ingelost. Die verdienen nog steeds een plek om toeristen van een visjes of een snack te voorzien. Niet iedereen wil en kan namelijk dineren in een restaurant. Ook hoeft er wat HA betreft niet al op korte termijn een theatervoorziening op die locatie te komen. De multifunctionele zaal met binnenpodium en het omliggend terrein op het Bouw- en Infrapark moeten wat ons betreft de kans krijgen zich te bewijzen: er komt wat HA betreft geen overhaaste besluitvorming over vestiging in binnenstad of Waterfront. En zeker niet in deze onzeker tijd voor kunst en cultuur.

Planontwikkeling is trouwens wat HA betreft geen feestje voor landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen maar heeft als doel de stad mooier en beter te maken met voldoende woningen en goede voorzieningen zoals parkeerplaatsen. Onze gemeente heeft een grote behoefte aan nieuwe woningen. Dat moet voorop staan. En ja, natuurlijk moet dat zo mooi mogelijk ingepast worden met mooie uitzichten en zo veel groen als mogelijk. Maar dat geldt voor elke straat in Harderwijk en Hierden.De kampeerplaatsen en luxe vakantielodges, die de oud-ambtenaren voorstellen, klinken natuurlijk fantastisch maar het lost niets op aan onze woningcrisis. Een uitgestrekt strand met hotel-restaurants ook niet. Er is wel een gebrek aan hotelcapaciteit in Harderwijk. Dat kan wat ons betreft dus een belangrijk onderzeel zijn van het ‘plint’ bij het Dolfinarium-eiland.

De conclusie van HA is dat deze betrokken mensen een mooi plan hebben gemaakt met elementen waar de gemeente zeker haar voordeel mee kan doen. Elk plan begint met een droom. De gemeente moet nu zelf het heft in handen nemen, het is tijd voor actie!

Schermafbeelding 2022-01-02 om 12.53.20
Harderwijk Anders