01 mei 2023

Dertien nabestaanden uit Engeland bij onthulling monument neergestorte Lancaster bommenwerper

Vandaag 1 mei is het 80 jaar geleden dat de Lancaster bommenwerper neerstortte lans de Kampweg in Harderwijk. Als je de exacte plek nu aanwijst zou je bij iemand in de keuken staan aan de J.P. Heijelaan.

Afgelopen zaterdag was er een waardig moment voor de overledenen. Dertien nabestaanden uit Engeland hebben het speciale monument onthuld en hun dappere familieleden herdacht. Het complete verhaal van de de Lancaster bommenwerper is terug te lezen op de website van Stichting We will remember.

Naast de familie was er belangstelling van zo’n honderd mensen. Tijdens de Engelstalige ceremonie werden diverse toespraken gehouden. Monique van Zoest, predikant in Oosterbeek en nauw betrokken bij de Airborne herdenking leidde de ceremonie. Door nabestaanden werden voordrachten gedaan. De een met een verhaal over de nacht van het ongeluk, de ander met een prachtig gedicht. Ook Edwin Enklaar hield een speech vanuit zijn rol als locoburgemeester. Er werd gebeden, een trompettist speelde ‘The Last Post’ en er werd twee minuten stilte gehouden. Na de bloemlegging werden God Save the Queen en het Wilhelmus gezongen. Al met al een waardige herdenking voor de zeven mannen die hun dappere bijdrage leverden om de oorlog te willen beëindigen.

Initiatiefnemer

Ruud Slangen is de initiatiefnemer van de herdenking. Zelf is hij 37 jaar in militaire dienst geweest en organiseert al zes jaar herdenkingen. Vanuit zijn stichting We will remember wil hij borgen dat de herdenkingen blijven voortbestaan. Daarnaast schreef hij het boek Failed to return over. Het gaat over zijn onderzoek naar de 45 gesneuvelden die in Harderwijk op de begraafplaats Oostergaarde begraven liggen. Op slecht één persoon na heeft nu iedereen een gezicht.

Harderwijk Anders op uitnodiging bij de ceremonie

Op uitnodiging van Ruud Slangen was fractielid Christel van der Stouw aanwezig bij de herdenking. beide ontmoette elkaar eerder dit jaar in het veteranencafé in Harderwijk, waar Christel het gesprek opende over wel of niet een Indië herdenking in Harderwijk. Christel vertelt: ‘fijn om zoveel belangstelling te zien rond deze herdenking en de onthulling van het monument. Herdenken doe je uit respect, je geeft een blijk van waardering en hebt een moment oprechte aandacht voor wie zijn leven waagde voor een ander. Uit de korte gesprekken met de familieleden maak ik op dat dit enorm gewaardeerd wordt en ook bij de familie zelf de nodige gesprekken en verhalen oplevert. Groot respect voor Ruud Slangen, die zich vrijwillig inzet om deze verhalen te kunne vertellen. Zodat we kunnen eren wie voor onze vrijheid heeft gevochten. Zichtbaar kunnen maken wie lange tijd onzichtbaar was.’

Op 4 mei vind de dodenherdenking in onze gemeente plaats op begraafplaats Oostergaarde. Het monument van de Lancaster bommenwerper ligt aan de achterkant van het terrein. Kom je herdenken? Pak dit monument dan in je route mee.

HA_ Lancasterherdenking
Harderwijk Anders