01 maart 2019

Motie over duurzaamheid aangenomen

Harderwijk Anders heeft 5 pijlers in haar programma staan: GROEN, LOKAAL, ONDERNEMEND, SOCIAAL en CREATIEF.
Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de door Harderwijk Anders opgestelde motie over duurzaamheid in plannen aangenomen. Vanaf 1 maart moet aan alle raadsvoorstellen een paragraaf 
toegevoegd worden met daarin de relatie van het voorstel tot de duurzaamheidspijlers van de gemeente Harderwijk. 


Deze motie werd mede-ingediend door D66 en kreeg ook de steun van Gemeentebelang Harderwijk, GroenLinks en CDA.
Dit voorstel zal niet leiden tot extra werk voor de ambtenaren, de wethouder gaf namelijk aan dat bij alle plannen hier aan de voorkant al rekening mee wordt gehouden. In de toelichting in de raad gaf ons raadslid Edwin Enklaar al aan dat soms ook het antwoord “niet van toepassing” voldoende zal zijn.
Het aannemen van dit voorstel van Harderwijk Anders zorgt er wel voor dat we op deze manier transparant zijn richting de inwoners over welke overwegingen er zijn gemaakt bij het opstellen van een voorstel.

Harderwijk Anders