14 september 2022

Geef je mening over de Hoogbouwvisie


Download boekje met de conceptversie van de Hoogbouwvisie

Het concept van de Hoogbouwvisie ligt klaar om door inwoners bekeken te worden. Wil je graag in gesprek over de hoogbouwvisie en/of wil je de uitwerking van de visie op papier zien? Dat kan op twee manieren:

  • Inloopavond woensdag 14 september tussen 17.00 en 20.00 uur in het Huis van de Stad
  • Online stadsgesprek

Je bent op 14 september van harte welkom bij de inloopbijeenkomst vanavond in het Huis van de Stad. Je kunt tussen 17.00 en 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis de visie inzien, de schetsen uit de visie in het groot bekijken, vragen stellen aan de aanwezige wethouder en betrokken ambtenaren en eventuele opmerkingen/vragen als zienswijze indienen.

Ook in het online stadsgesprek kun je jouw mening geven door deel te nemen aan een enquête.
Bekijk Online Stadsgesprek

Het concept is nog niet in de raad behandeld. Eerst krijgen inwoners de gelegenheid een mening te geven. Wil je er speciaal iets over kwijt aan Harderwijk Anders neem dan contact met ons op.

Hoogbouwvisie Harderwijk_v 1 aug 2022
Harderwijk Anders