24 november 2018

Mede dankzij onze signalen toch geen veruiming van betaald parkeren

houtwal

In Harderwijk is een paar weken geleden in en rond de binnenstad nogal wat onrust bij bewoners en middenstand ontstaan over het onzalige besluit van het college van B & W om betaald parkeren in de binnenstad te verruimen tot 22.00u waar het nu tot 18.00u is. Fractie Stadspartij Harderwijk Anders heeft, met steun van fractie CDA,  het voorstel gedaan het onderwerp op de agenda te zetten van de  Commissie Ruimte. Onze fractie kon zich absoluut niet verenigen met dit besluit. Ook in de pers is de nodige – kritische – aandacht gegeven aan dit onderwerp, de politiek roerde zich. Eind vorige week liet het college weten het besluit in te trekken. Er waren “signalen ontvangen” dat er geen draagvlak voor het besluit was. Fractie Stadspartij Harderwijk Anders is in elk geval blij dat ze stevig heeft bijgedragen om dat signaal af te geven.

Het verruimen van de openingstijden van de Houtwalgarage tot 22.00u gaat wel door als proef. Ook gaat het verkorten van de maximale parkeerduur op parkeerterrein Waltoren van drie uur naar één uur gaat door. De bezoekerspas gaat niet door.

 Tip

Weet iedereen dat het uitrijden van de parkeergarage Houtwal 24 uur per dag mogelijk is, dus ook als inrijden niet mogelijk is omdat de Houtwal “dicht” is?

houtwal
Harderwijk Anders