16 februari 2023

Informatieavond Van der Valk Hotel Harderwijk

Hotel Van der Valk heeft plannen om in de toekomst uit te breiden met een extra pand. Doelstelling is extra kamers te realiseren om zowel de zakelijke- als leisuredoelgroep nog beter te kunnen bedienen. Maandag 6 februari werden raadsleden uitgenodigd voor een informatieavond. Vanuit Harderwijk Anders waren aanwezig: Rianne Kooijenga, Tessa Pullen en Christel van der Stouw.

In een keurig verzorgde presentatie werden raadsleden en andere genodigden meegenomen in toekomstvisie van het hotel. Daarbij is zorgvuldig rekening gehouden met de natuur door natuurorganisaties te betrekken en bomenkap te beperken.

Harderwijk Anders stelde vragen over:

  • Nachtverlichting
  • Energieneutraal bouwen
  • Participatieproces
  • Maatschappelijke betrokkenheid in de gemeente

Het College van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad te besluiten over een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan, ten behoeve van de uitbreiding van Hotel Van der Valk. Hiervoor is een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) nodig van de gemeenteraad.

Voor dit besluit genomen wordt zal het eerst nog in de commissie ruimte behandeld worden op donderdag 23 februari. Dat is een openbare vergadering, te volgen via www.harderwijk.nl/vergaderingen of vanaf de tribune in de raadzaal in het Huis van de Stad. Voor meer informatie, ga naar de website van gemeente Harderwijk

HA_Informatieavond_vdvalk6feb_ - 1
Harderwijk Anders