20 januari 2022

Historische Boerenerven Hierden

Steeds meer boerderijen in Hierden verdwijnen, of worden onherkenbaar door verbouwingen of veranderingen. Door de grote ontwikkelingen op het platteland van circa de laatste 75 jaar zijn veel oude boerenerven totaal veranderd. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten.

Dit komt onder meer door ontwikkelingen in de landbouw, verstedelijking en veranderende woonwensen. Tegelijkertijd willen jongere Hierdenaren graag in het dorp blijven, maar zij kunnen er geen betaalbare woning vinden. Ook is behoefte aan meer kleinschalige bedrijvigheid en toerisme. De boerenerven bieden hiervoor volop kansen!

De vraag is: hoe kunnen wij historische en karakteristieke boerenerven met oog voor hun kwaliteit en geschiedenis zó ontwikkelen dat Hierden ook in de toekomst dat mooie herkenbare dorp blijft?

De raad heeft in 2018 met algemene stemmen een voorstel van SGP (samen met GB, PvdA, D66 en Harderwijk Anders) aangenomen voor een onderzoek naar meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van historische boerderijen, erven en landschappelijke waarden.

Komende raadsvergadering hopen we daarom ook op een meerderheid om de inspiratiegids “Historische boerenerven in Hierden” vast te stellen als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen van historische boerenerven in Hierden en te starten met drie historische boerenerven als proeftuin en de resultaten van deze proeftuinen voor te leggen aan de raad

De gemeente Harderwijk heeft aan het Gelders Genootschap begin 2019 de opdracht verleend, om samen met een projectgroep bestaande uit (oud) inwoners van Hierden, onderzoek te doen naar de historische boerenerven in Hierden en hun specifieke kenmerken en karakteristieken. Aan de hand van hun bevindingen is een inspiratiegids samengesteld. In deze gids staat aangeven waar de historische boerenerven in Hierden zich bevinden, worden de specifieke kenmerken benoemd en wordt aangeven hoe men deze waardevolle cultuurhistorische kenmerken kan behouden en/of versterken, wanneer een boerenerf wordt ontwikkeld.

Klik hier voor interessante inspiratiegids

Daarnaast heeft het Gelders Genootschap een analyse uitgevoerd naar de bestaande beleid- en bestemmingsplanmogelijkheden om boerenerven te ontwikkelen en te behouden. Men heeft in samenspraak met de projectgroep onderzocht wat als knelpunt wordt ervaren en wat eventueel verbeterd kan worden. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van aanbevelingen en/of mogelijkheden om het bestaande beleid te wijzigen of aan te vullen.

Schermafbeelding-2022-01-20-om-17.01.00
Harderwijk Anders