08 februari 2019

Heeft Harderwijk ook overlast van arbeidsmigranten?

In Nederland werken veel arbeiders uit onder meer Polen. Arbeidsmigranten noemen we dat. Zij zijn heel belangrijk voor onze economie, met name in de bouw en de landbouw zou veel stil komen te liggen als zij er niet meer zouden zijn. Toch brengt dit ook problemen en soms overlast met zich mee bij de huisvesting. De bedrijven die deze mensen inhuren/verhuren zouden hier zelf oplossingen voor moeten bedenken zoals bijvoorbeeld flexibele woningen. 
Naar aanleiding van inwoners die ons hierover benaderden stelde fractievoorzitter Henk Vermeer op 7 februari in de commissie Beleid Algemeen de volgende vragen:

In Harderwijk worden meerdere woningen opgekocht, en dat beperkt zo de doorstroming van Harderwijkers, voor verhuur aan groepen arbeidsmigranten. Het gaat hier niet om gezinnen.
1. Weet het college hoeveel woningen aan groepen arbeidsmigranten worden verhuurd. En zo ja, hoeveel zijn er dit momenteel?
2. Welke eisen worden door de gemeente gesteld aan deze woningen cq aan de verhuurder?
3. Hoeveel meldingen van overlast heeft de gemeente de afgelopen 6 maanden ontvangen die te maken hebben met deze eerdergenoemde woningen?

Zodra we hierop een antwoord hebben zullen we dat weer op onze website melden.

200218-Huisvesting-Arbeidsmigranten
Harderwijk Anders