20 april 2022

Harderwijk Anders schuift aan bij netwerkbijeenkomst Platform Techniek Noordwest-Veluwe

Woensdagmorgen 20 april is Sandra Timmer aangeschoven bij de netwerkbijeenkomst van Platform Techniek op het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg.

Na een goed verzorgd ontbijt en diverse netwerkgesprekken met aanwezigen te hebben gevoerd, volgde vanuit het bestuur een programma met verschillende korte presentaties en pitches van bestuursleden en betrokkenen. Tijdens de pitches/presentaties werd ingegaan op de actieve rol van St. Platform Techniek in het (basis) onderwijs, welke successen zijn behaald en met welke positieve blik hierop wordt terug gekeken. Met als vervolg: Techniekpact 2.0.

Platform Techniek is een regionaal samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen die zich sinds 2001 in zet om jongeren te verleiden een technisch beroep te kiezen. Er is een krachtige samenwerking van de welbekende 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid). Woensdag 20 april is de ‘S’ toegevoegd voor de betrokkenheid van de Student! Deze samenwerking zorgt voor dynamiek en laat mooie dingen ontstaan.

Harderwijk Anders heeft in haar verkiezingsprogramma 2022-2026 expliciet, bij het speerpunt ‘onderwijs’, het belang van deze samenwerking benoemd: De samenwerking tussen beroepsonderwijs/praktijkonderwijs en bedrijfsleven wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke onderwijsprogramma’s die zo goed mogelijk aansluiten op de beroepspraktijk. Daarom kunnen wij dergelijke samenwerkingen alleen maar toejuichen. Alle VO-scholen uit Harderwijk zijn hierbij betrokken; Morgencollege, RSG Slingerbos, CCNV Harderwijk.

Techlab
Harderwijk Anders