23 mei 2022

Harderwijk Anders bezoekt met delegatie kazerne brandweer Harderwijk

Meer veiligheid in de regio, dat is onze ambitie.

Donderdag, voorafgaand aan de commissievergadering Beleid Algemeen, hebben de fracties (en andere betrokkenen en geïnteresseerden) een bezoek gebracht aan de kazerne van Harderwijk. Henk Vermeer, Christel van der Stouw, Gert Vasse en Sandra Timmer waren namens Harderwijk Anders aanwezig.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Dhr. D. de Vries trapte het bezoek af door ons mee te nemen in zijn verhaal over de positie van de brandweer van Harderwijk binnen de samenwerkende regio (VNOG):

‘In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken GHOR en
brandweer nauw samen. Zij werken ieder vanuit een eigen invalshoek,
maar met een gezamenlijke missie: een veilige leefomgeving.

De VNOG bestaat uit 22 gemeenten.
Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur,
bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten.’

De taken, rollen en verantwoordelijkheden in samenwerking met andere partners kwam ter sprake net als de rol van de brandweer als lokale vrijwilligersorganisatie.

Een gave maatschappelijke uitdaging bij de brandweer!
Vooral de brandweer als vrijwilliger bleef niet onbesproken en via een promotiefilm werd getoond wat het belang van deze mannen en vrouwen zijn binnen onze gemeenschap.

Enthousiast geworden? Meld je dan aan!

Enthousiast geworden? Meld je dan aan!

Rondleiding
Vervolgens kregen we een rondleiding door de kazerne en konden we in gesprek met de vrijwilligers van de brandweer. De ‘echte’ mannen en vrouwen waarbij het brandweerman of brandweervrouw zijn in het hart zit.

Bedankt!
Beste brandweervrijwilligers, dank voor de hartelijke ontvangst en de tijd die jullie hebben genomen om ons jullie verhaal te vertellen!

WhatsApp Image 2022-05-23 at 10.10.01 AM
Harderwijk Anders