24 november 2018

HA stelt vragen over de wachtlijst zwemles.

Harderwijk Anders stelt vragen over de wachtlijst voor zwemles via het zwemfonds.

 

Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs om het A-diploma te halen, gefinancierd vanuit een gemeentelijk zwemfonds. Per jaar kunnen achttien kinderen op deze manier geholpen worden. Harderwijk Anders is blij met de komst van dit zwemfonds omdat er in de “oude” situatie weliswaar gebruik kon worden gemaakt van het jeugdsportfonds maar er slechts 25 lessen vergoed werden vanuit dat jeugdsportfonds waardoor een aantal ouders hun kinderen voortijdig van zwemles haalden. De kinderen konden nog niet goed genoeg zwemmen en de Sypel zat met “gaten” in de groepen. Een verlies-verlies situatie.

Onlangs hoorden wij dat er niet alleen een flinke wachtlijst bestaat voor kinderen die willen leren zwemmen, maar ook dat er een behoorlijke wachtlijst is voor kinderen uit gezinnen die het gemeentelijk zwemfonds nodig hebben om zwemles te kunnen betalen. De gemeente Harderwijk neemt 18 “diploma-A-pakketten” per jaar af, maar er is een wachtlijst van zo’n 45 kinderen.

Voor sommige kinderen biedt schoolzwemmen de mogelijkheid om te leren zwemmen, maar dat begint pas in groep 5. De gemeente Harderwijk subsidieert twee jaar schoolzwemmen. Dat is overigens niet in alle gemeenten het geval. Bijna alle scholen maken gebruik van de mogelijkheid van schoolzwemmen. Basisschool De Wegwijzer doet dat niet. Dat vindt Harderwijk Anders een gemiste kans temeer omdat er op de Wegwijzer verschillende kinderen zitten die afkomstig zijn van het nabij gelegen AZC.

Niet kunnen zwemmen kan leiden tot gevaarlijke situaties en daarom heeft Harderwijk Anders het college gevraagd of zij op de hoogte is van het feit dat er wachtlijsten bestaan om via het zwemfonds zwemles te hebben en of het college die flinke wachtlijst, net als Harderwijk Anders, een onwenselijke situatie vindt. Ook hebben we gevraagd of het college bereid is om het aantal beschikbare pakketten te verhogen naar bijvoorbeeld dertig.

Harderwijk Anders heeft het college ook gevraagd om in gesprek te gaan met De Wegwijzer en/of het VCO om te kijken of deze school toch te motiveren is om mee te doen met het schoolzwemmen.

In verband met de algemene wachtlijst voor zwemles hebben we onlangs in een commissievergadering al eens gevraagd of zwemlessen ook op zondag gegeven kunnen worden zodat de wachtlijst ingelopen kan worden.

 

asian cute boy  splashing on summer pool
Harderwijk Anders