12 juni 2019

HA op bezoek bij startbijeenkomst stichting Leergeld

‘Laat alle kinderen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!’ 

Op 12 juni 2019 was de startbijeenkomst van Stichting Leergeld Randmeren. Onder het motto: ‘Laat alle kinderen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!’ verwelkomde voorzitter Jan van Eijsden de belangstellenden. Maarten Reckman was aanwezig namens Harderwijk Anders en maakte dit verslag.

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Leergeld heeft een mogelijkheid om met vrijwillige intermediairs in contact te komen met gezinnen die hulp kunnen gebruiken. Zo kunnen ze de verschillende regelingen van onder andere de gemeente onder de aandacht brengen (www.meerinzicht.nl/minimaregelingen). Ook ontvangt de stichting geld van donateurs en sponsoren. Zo overhandigde Bert Tanghe namens de Rabobank Foundation vanmiddag een cheque van € 10.000,- waar mee de stichting een startkapitaal heeft. Hiermee kan de stichting extra ondersteuning bieden voor bijvoorbeeld een fiets of leermiddelen voor een kind. Ook wordt samengewerkt met andere stichtingen Jarige Job Kinderhulp en Jeugdfonds sport. Alles om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen!

Er zijn diverse mogelijkheden om kinderen van ouders die een laag inkomen hebben te ondersteunen. Vaak is echter ook het probleem om de mensen die het betreft te bereiken. Met veel moeite 60 tot 65%. Leergeld heeft hiervoor een succesvolle methode ontwikkeld en alle vrijwillige intermediairs worden hierin getraind zodat uiteindelijk een hoger percentage bereikt kan worden. 

Leergeld is een landelijke vereniging die bestaat uit 107 actieve lokale stichtingen zoals de stichting leergeld Randmeren in samenwerking met de gemeenten Putten, Ermelo, Zeewolde en Harderwijk. www.leergeld-randmeren.nl Ook de betreffende wethouders waren deze middag aanwezig, waaronder Gert Jan van Noort.

Naast aandacht voor kinderen zijn er ook minimaregelingen voor volwassenen (www.meerinzicht.nl/minimaregelingen). Om deze beter onder de aandacht te krijgen geeft de gemeente een communicatieplan bestaanszekerheid gemaakt. Dit om er uiteraard voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen waarvoor deze ondersteuning bedoeld is ook bereikt worden.

Bent of kent u iemand die in aanmerking zou moeten komen voor een van de regelingen? Neem dan contact op via een van de genoemde websites.
Loopt u ergens mee vast? Stuur ons dan gerust een berichtje!

Stichting-Leergeld
Harderwijk Anders