11 juni 2019

HA op bezoek bij 2e stadsgesprek aardgas vrij wonen

Op 11 juni vond het 2e stadsgesprek aardgasvrij wonen plaats in het CCNV-gebouw. Vanuit Harderwijk Anders was Edwin Enklaar aanwezig. Na de daverende opkomst van de vorige keer, leek de opkomst nu iets minder te zijn. Niettemin kwamen er behoorlijk wat mensen op de avond af om met elkaar in gesprek te gaan. We werden kort bijgepraat over de vorige keer. De vers geïnstalleerde duurzaamheidswethouder Bert van Bijsteren liet op gedreven wijze horen dat het coalitieakkoord, dat duurzaamheid centraal stelt, nog zeer vers in zijn geheugen ligt. 

De projectleider Machiel Karels vertelde enthousiast over de vele technische tips die hij ontving van onze inwoners. Er bleken in onze stad al bewonersgroepen actief te zijn om van het aardgas af te gaan. Eén initiatiefgroep, project Muiderplein, ontving een aanmoedigingsprijs.

Deze avond worden de plannen wat concreter. Harderwijk wil stappen gaan maken op het gebied van duurzaamheid maar blijft ook met beide benen op de grond staan. Het is niet de bedoeling om mensen op kosten te jagen om ze per se van het aardgas af te krijgen. De gemeente wil juist met buurten in gesprek om daarmee samen doelen te stellen en daarbij technische en haalbare middelen te zoeken. Zo zou voor de ene buurt aardgasvrij worden heel goed kunnen werken terwijl in de andere wijk iets anders gerealiseerd wordt. U heeft het daarbij samen met uw buurtgenoten zelf voor het zeggen.

Naar aanleiding van de gegevens die op dit moment bekend zijn bij de gemeente zijn 9 Harderwijkse buurten geselecteerd die omwille van hun samenstelling goede mogelijkheden hebben. Dat betreft de volgende buurten:

• Zeebuurt west
• Zeebuurt oost
• Stadsdennen zuidoost
• Hanzewaard 
• Drift
• Tinnegieter
• Wittenhagen zuid
• Nachthok 
• Weiburg

Dit zijn de buurten die als eerste door de gemeente benaderd zullen worden.
Via buurtbijeenkomsten zal met u bekeken worden wat u kunt doen. Daar zullen dan oplossingen bij gezocht worden. Op basis daarvan zal een uitvoeringsplan opgesteld worden. Dit plan zal in Den Haag voorgelegd worden waarbij mogelijk nog subsidies gegeven kunnen worden. De zogeheten proeftuinsubsidie. Niets wordt opgelegd en niets is in beton gegoten. 
Als u vindt dat uw buurt ook daarbij moet horen, kunt u dat aangeven bij Veluwe Duurzaam.

Na afloop konden we deelnemen aan diverse workshops waarbij we meegenomen werden in de technieken achter isoleren, warmte via waterstof, aardgasvrij wonen en stadsverwarming. 
Harderwijk Anders vindt het mooi om te zien hoe onze stad nuchter en pragmatisch kijkt naar duurzaamheid. We doen het allemaal samen.

vangaslos
Harderwijk Anders