24 november 2018

HA kiest voor het starten van de pilot aan het Rappad

In de raadsvergadering van 4 oktober debatteerden wij over de Tiny Houses pilot aan het Rappad. Na lang wikken en wegen hebben we het aangedurfd om toch voor het Rappad te kiezen. Juist om te laten zien dat Tiny Houses voor verbinding in een reguliere woonwijk kan zorgen.

Wij hebben naar iedereen geluisterd en zeker ook de bezwaren van omwonenden meegewogen. Zij vinden het niet passen op dat terrein. We hebben ze genoemd in de de discussie maar hier zetten we ze nog even op een rij.

Niet mooi: Daar kunnen we uitkomen. Het voorstel biedt ruimte om met omwonenden, gemeente en toekomstige bewoners te komen tot een aanvaardbaar plan. Tiny Houses biedt meer creativiteit op het gebied van architectuur dan het plan op de havendam.

Liever groen: het terrein ligt braak en het is wachten op reguliere woningbouw daar. Tiny Houses houdt dit terrein juist groen.

Overlast: Wij zijn ervan overtuigd dat er geen sprake is van overlast. Als dat toch zo is: trek aan de bel. We hebben in de raadsvergadering samen met het CDA gepleit voor stevigere evaluaties waarbij het voor ons als een paal boven water staat dat íedereen in Harderwijk prettig moet wonen zoals hij of zij dat zelf wil.

Andere lokaties worden te snel terzijde geschoven: Hierbij meenden wij dat we vanwege een pilot, oftewel een proef, niet al teveel gemeenschapsgeld moeten uittrekken om lokaties als de Groene Zoom klaar te maken voor Tiny Houses. Ontwikkelen aan het Rappad kost de samenleving bijna niets. Initiatieven voor andere plekken vanuit de samenleving waarbij initiatiefnemers ook gewoon de kosten dragen, juichen we wel toe natuurlijk. Zoals altijd.

Het was een lange, felle discussie. Over het draagvlak maken wij ons zeker zorgen. Maar dat speelt overal in Harderwijk. Zo ligt het Struikterrein ook stil vanwege juridische bezwaren van de omliggende bewoners en bedrijven. Hierdoor kunnen starters geen woonruimte betrekken. Voor het Groene Zoomgebied gingen de handen ook niet bepaald op elkaar. Als we geen keuzes durven te maken, kunnen we net zo goed de boel de boel laten.

Tiny-houses
Harderwijk Anders