03 februari 2022

Gewoon zorgen voor goede opleidingen

Harderwijk Anders wil dat het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente samen werken aan goede opleidingen voor jongeren en werkzoekenden. Onze lokale situatie in Harderwijk en Hierden vraagt vooral om het stimuleren van de samenwerking tussen beroeps/praktijkonderwijs en bedrijfsleven in met name de zorg en de techniek.

“We moeten juist die opleidingen extra stimuleren waar organisaties en ondernemers in Harderwijk en Hierden mensen voor zoeken”

Fractievoorzitter Henk Vermeer

Voor Harderwijk Anders geldt ook op het gebied van onderwijs: ‘Je mag zijn wie je bent en je mag worden wie je wil.’ Wij vinden het belangrijk dat kinderen, jeugd en jongeren worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

Scholen zijn op grond van de vrijheid van onderwijs verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijsprogramma. Gemeentelijke bemoeienis is naast extra aandacht voor gewenste opleidingen, beperkt tot het huisvesten van het primair onderwijs en het voorzien in aanvullende programma’s.

Harderwijk Anders is voorstander van de ontwikkeling richting brede scholen met voor- en naschoolse activiteiten en het in samenspraak met de scholen breder bestemmen van gebouwen, bijvoorbeeld in de vorm van Integrale Kind Centra.

Actiepunten uit ons programma:

  • We dragen zorg voor een veilige schoolomgeving, zowel in termen van persoonlijke – als fysieke veiligheid en het actief tegengaan van pesten
  • Schoolgebouwen willen we, waar mogelijk en zinvol, gebruiken als wijkvoorziening voor kinderen, jeugd en jongeren ten behoeve van activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur
  • We dragen zorg voor gebouwen met een gezond binnenklimaat die toekomstbestendig, duurzaam, toegankelijk en inclusief zijn
  • De samenwerking tussen beroepsonderwijs/praktijkonderwijs en bedrijfsleven wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke onderwijsprogramma’s die zo goed mogelijk aansluiten op de beroepspraktijk
  • We steunen de ontwikkeling van een schoolcampus met regiofunctie voor het beroepsonderwijs op de Nieuwe Weiburg
  • Jonge kinderen uit gezinnen met taalachterstanden en laag inkomen worden blijvend ondersteund met voor- en naschoolse
  • Programma’s voor de bevordering van bewegen en een gezonde leefstijl te worden verder ontwikkeld en voortgezet
  • We stimuleren natuur- en milieueducatie in samenwerking met de Hortus (met gebruikmaking van voorzieningen als de Dierenweide, de Rietmeen en de Hortustuin)
  • We investeren duurzaam in preventieprogramma’s over drugsgebruik, gokken, gameverslaving, alcohol en roken
Goede-opleidingen_website-1920-x-1080-px
Harderwijk Anders