14 januari 2022

Gewoon meer woningen

Op 12 januari was er een extra commissie ruimte waarbij het ging over de voorbereiding van de nieuw te bouwen wijk Nieuw Weiburg bij het station.Vorig jaar zijn er in februari schetsen gedeeld met de buurt waarbij ook ideeën verzameld de werden van hoe het eruit moet komen te zien. Er werd aandacht gevraagd voor architectuur, combinaties van wonen, school en werken en misschien wel wat hoogbouw.

Nu komen we in de fase van het voorbereiden. Daarbij moet richting gegeven worden aan de aantallen te bouwen huizen en de verdeling huur en koop. Er zal in ieder geval ruimte zijn voor 30% sociale huur. Daarnaast moet er ruimte komen voor goedkope koopwoningen.

De buurtbewoners van het Nachthok en de Stationslaan maken zich zorgen over de bebouwing op die plek. In de eerste aanzet spreekt het college van 1100 woningen. Daarbij wordt ook gedacht aan hoogbouw. Insprekers van de klankbordgroep vertelden dat er met hen gesproken over torens van 70 meter. Wat dat precies doet met het landschap is onduidelijk. Daarom vraagt Harderwijk Anders om een uitwerking van verschillende aantallen woningen. Hoe zal het eruit zien met 500 woningen, hoe zal het eruit komen te zien met 800 woningen en hoe ziet het eruit als we voor de volle 1100 of misschien wel meer gaan.

Daarna kunnen we aan de slag met de vergunningsprocedures. In de tussentijd wil Harderwijk Anders graag dat de ruimte tijdelijk gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld containerwoningen voor jongeren die het nu hard nodig hebben. Dit komt op 27 januari terug in de gemeenteraad voor een besluit.

Gewoon een goede omgevingsvisie

Ook werd er vergaderd over de omgevingsvisie. Of liever gezegd: een stap op weg naar de omgevingsvisie.Dit jaar zal in de 1e kamer naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe omgevingswet aangenomen worden. Een wet die vergunnings- en bestemmingsplanprocedures moet gaan vereenvoudigen.

We zijn in Harderwijk al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor deze wet. Zo met er straks een compleet omgevingsplan liggen dat duidelijkheid moet geven over wat er wel en niet gebouwd kan worden in een bepaalde wijk. Dit regierapport dat werd besproken moet richting geven aan de opgaven die we moeten beantwoorden in de omgevingsvisie en dus later het omgevingsplan.

Daarbij kun je denken aan de vraag of we Harderwijk als regiostad moeten gaan uitbouwen, of dat we een gemeente moet zijn waar iedereen kan meedoen of juist een gemeente die de nadruk legt op natuur en biodiversiteit. Of dat het juist een goede mix van alle drie moet zijn. Over deze onderdelen werd in werkgroepen verder gesproken. Daarin vroeg Harderwijk Anders onder anderen aandacht voor het overkappen van de A28 en goede plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Met de richtingen en ideeën die zijn gegeven zal straks verder gewerkt gaan worden aan een omgevingsvisie waarbij ook nadrukkelijk gevraagd is om heel Harderwijk en Hierden daarbij te gaan betrekken.

Schermafbeelding-2022-01-14-om-10.05.14
Harderwijk Anders