06 februari 2022

Gewoon lokaal inkopen door de gemeente

Stem lokaal en koop lokaal!Deze bank en krukjes komen bijvoorbeeld van MENS products en onze jasjes en truien van The Sports & Leisure Company. Mooie bedrijven uit onze gemeente!

Wat Harderwijk Anders betreft koopt ook de gemeentelijke organisatie producten en diensten bij voorkeur lokaal in. En maakt zij daarbij gebruik van een roulatiesysteem zodat meer ondernemers aan bod komen.

Bij aanbestedingen wordt wat HA betreft minimaal één lokale partij geselecteerd (tenzij geen enkele lokale partij bedoelde diensten kan leveren).

Harderwijk beschikt over moderne bedrijventerreinen die goed bereikbaar zijn. Harderwijk Anders wil zich ook de komende periode sterk maken voor aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden.

Dit om bestaande bedrijven voor Harderwijk te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken voor zover er nog plaats is, waardoor onze infrastructuur, werkgelegenheid en plaatselijke voorzieningen op een breder fundament gaan steunen.

Naast grote (industriële) bedrijven kent Harderwijk ook veel MKB-bedrijven en zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers).

Voor hen is het belangrijk dat we de gemeentelijke dienstverlening en communicatie verder verbeteren en daar waar mogelijk de regeldruk verminderen.

Ondernemers moeten vooral de vrijheid voelen om te kunnen ondernemen. Vergunningsaanvragen dienen zich te kenmerken door pragmatisme (ja-mits houding). Uitgangspunt daarbij is ‘denken in oplossingen en niet in beperkingen’.

Harderwijk Anders is voorstander van een marktvoorziening bij alle wijkwinkelcentra. De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel mag wat ons betreft worden losgelaten, omdat wij die niet meer van deze tijd achten.

Vestigingsmogelijkheden willen wij verruimen met behulp van meer flexibele bestemmingsplannen.

WhatsApp-Image-2022-02-01-at-22.58.54
Harderwijk Anders