10 oktober 2018

“Dag van de Duurzaamheid”

10 oktober, is het de Dag van de Duurzaamheid. Er is deze dag veel te doen in Harderwijk, en ook nog veel te doen en aan te pakken de komende jaren!

Harderwijk Anders wil de aarde op een verantwoorde manier doorgeven aan volgende generaties.

Harderwijk heeft zich gecommitteerd aan het fors terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen maar de maatregelen hebben nog weinig effect. Er is dus veel meer nodig, als eerste een onderbouwd en uitvoerbaar stappenplan dat de weg opent naar vermindering van de CO2-uitstoot met 45% per 2031.

Ook willen we aandacht voor duurzaam scheiden en verwerken van afval, vergroten biodiversiteit, verhogen van het aandeel plantaardige eiwit in onze voeding, zorgen dat regenwater in het grondwater terecht kan komen etc.

Meer over ons programma: https://www.harderwijkanders.nl/fractie/2a-programma-2018-2022/

 

dag-van-de-duurzaamheid
Harderwijk Anders